Bi1044 Úvod do studia specializace Mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ivan Kushkevych, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iva Buriánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ivan Kushkevych, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 10:00–10:50 E25/111
Předpoklady
Studium na PřF MU, I. ročník programu Experimentální a molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/16, pouze zareg.: 0/16
Jiné omezení: Předmět je určen studentům bakalářského programu specializace Mikrobiologie. Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Úvod do studia specializace mikrobiologie je seznámit studenty specializace Mikrobiologie s podmínkami a metodami práce v mikrobiologické laboratoři (laboratorní sklo, pipetovaní, utilizace chemického a dekontaminace biologického materiálu), metodami sterilní práce, očkováním a způsoby kultivace mikroorganismů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- posoudit náplň vědecko-výzkumné činnosti oboru mikrobiologie
- vybrat si téma bakalářské a diplomové práce - orientovat se v přístrojovém vybavení Oddělení mikrobiologie - chápat zásady správné práce v mikrobiologické laboratoři
Osnova
  • Úvod, bezpečnost, podmínky a organizace práce v mikrobiologické laboratoři. Laboratorní sklo, skleněné a automatické pipety, správné pipetování. Přístroje v mikrobiologické laboratoři a jejich využití pro výzkumné účely. Práce s chemickým a biologickým materiálem, jeho utilizace a dekontaminace. Živná media a jejich příprava. Sterilizace, metody a podmínky. Teoretické základy práce s autoklávem, UV zářením a ultrazvukem. Izolace, očkování a uchovávání mikroorganismů. Anaerobní a aerobní podmínky kultivace mikroorganizmů. Statická a kontinuální kultivace.
Literatura
    povinná literatura
  • KOPECKÁ, Jana a Gabriela ROTKOVÁ. Skripta ke cvičení z obecné mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8788-0. url epub info
    doporučená literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Studenti budou seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a názornými ukázkami, poté sami provedou zadanou praktickou úlohu.
Metody hodnocení
Aktivní účast na praktických cvičeních, písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.