Bi4007 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) pro doktorandy

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Prezentace výsledků vlastního výzkumu, stav řešení zpracovávaných prací, informace z významných konferencí. Nové směry ve vertebratologických výzkumech, přednášky domácích a zahraničních specialistů.
Výstupy z učení
Student si z kurzu odnese schopnost práce s literaturou, třídění informací a výběr informací podstatných pro dané téma. Student získá možnost opakovaně přednášet o svých projektech, čímž získává jak potřebnou zpětnou vazbu na svá vystoupení, tak řečnické dovednosti, potřebné např. pro budoucí konferenční vystoupení na světových fórech. Stdent má možnost diskutovat s odborníky z oboru v anglické jazyce.
Osnova
  • Prezentace výzkumných výsledků a pokroku v ichtyologii, herpetologii, ornitologii a mammaliologii.
  • Moderní trendy v biologii obratlovců.
Literatura
  • GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007. 692 s. ISBN 9788020014849. info
Výukové metody
Přednášky odborníků z českých i zahraničních institucí, diskuze k přednášeném tématu.
Metody hodnocení
Seminář se zvanými přednáškami. Každý student musí jedenkrát vystoupis s vlastním příspěvkem. Zápočet.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět určen pro doktorandy se zaměřením na vertebratologické obory.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Bi4007