Bi4182c Fyziologie II cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (cvičící)
Bc. Petra Burišková (pomocník)
Ing. Hana Pavlicová (pomocník)
Garance
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 13:00–14:50 A20/113
Předpoklady
Bi3181 Fyziologie I && Bi3181c Fyziologie I cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po ukončení kurzu bude student schopen: provádět fyziologická vyšetření; provést měření rychlosti pulzové vlny pomocí sfygmografie; zhodnotit časovou a prostorovou sumaci u kosterního svalu; stanovit základní metabolickou přeměnu; vypočítat aktuální energetický výdej; vytvořit jídelní lístek; zhodnotit stav výživy; stanovit citlivost dechového centra k hypoxii a k hyperkapnii.
Osnova
  • Rozpis úkolů v praktických cvičeních:
  • Měření rychlosti pulzové vlny pomocí sfygmografie.
  • Časová a prostorová sumace u kosterního svalu.
  • Stanovení základní přeměny. Výpočet aktuálního energetického výdeje.
  • Jídelní lístek.
  • Hodnocení stavu výživy.
  • Stanovení citlivosti dechového centra k hypoxii a k hyperkapnii.
Literatura
Výukové metody
Praktická výuka formou skupinových i individuálních cvičení. Ve cvičeních se provádějí praktické pokusy ozřejmující fyziologické principy probírané v teoretickém kurzu Fyziologie II.
Metody hodnocení
Cvičení. Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou k jeho udělení je aktivní účast na 12 prakticích, jejichž výstupem je asistentem podepsaný protokol (nutno dokladovat všech 12 protokolů k zápočtu). Pro studenty, kteří se z důvodu nemoci nemohou výuky zúčastnit, je v určité týdny výuky zajištěn náhradní termín. Znalosti z praktické výuky jsou důležitou součástí i ústní zkoušky.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.