Bi4240 Neurovědy

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (přednášející)
Bc. Petra Burišková (pomocník)
Ing. Hana Pavlicová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 A11/114
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu by studenti měli být schopni: porozumět a vysvětlit funkce nervového systému; definovat základní struktury a jejich spoje; popsat mozkové mechanismy, které se uplatňují při přijímání a zpracování informací, při jejich ukládání do paměti a dalším používání, při aktivaci výkonných systémů organismu a při vytváření motivačních stavů; popsat základní fyziologické mechanismy determinující základní formy chování člověka.
Osnova
 • Mozek a chování.
 • Metabolismus mozkové tkáně. Ontogenetický vývoj, plasticita nervové tkáně.
 • Vzájemné trofické vztahy mezi neurony a cílovou tkání.
 • Přenos informace v nervovém systému.
 • Šíření akčního potenciálu po nervovém vlákně.
 • Synapse.
 • Zpracování informace v NS.
 • Sensorická fyziologie.
 • Propriocepce.
 • Viscerosenzorické čití.
 • Motorické systémy
 • Řečové funkce.
 • Motivační systémy.
 • Spánkové cykly.
 • Učení a paměť.
 • Kognitivní funkce.
Literatura
 • DUBOVÝ, Petr. Struktura a dráhy nervové soustavy člověka. Brno: Vydavatelství MU Brno, 1998. 176 s. ISBN 80-210-1927-1. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášek.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen písemnou zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.