Bi6016BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚBZ)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/5/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí bakalářské práce (cvičící)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Josef Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi5009BZ Bakalář. práce biol. I (ÚBZ) || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím. (Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce).
Osnova
  • Studium literárních pramenů, sběr materiálu, zpracování dat, vědecká prezentace.
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Samostatná práce studentů pod vedením vedoucího práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.