Bi6180c Biologie rostlin - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi6180 Biologie rostlin )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu jsou studenti schopni:
efektivně a rutinně pracovat se světelným mikroskopem;
připravovat ruční řezy z nativního rostlinného materiálu;
porozumět struktuře rostlinných buněk, pletiv a orgánů;
měřit a interpretovat vybrané základní fyziologické procesy v rostlinném organismu s využitím moderních metod a technik.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu jsou studenti schopni:
efektivně a rutinně pracovat se světelným mikroskopem;
připravovat ruční řezy z nativního rostlinného materiálu;
porozumět struktuře rostlinných buněk, pletiv a orgánů;
měřit a interpretovat vybrané základní fyziologické procesy v rostlinném organismu s využitím moderních metod a technik.
Osnova
  • Rostlinná buňka: jádro, plastidy, vakuola, buněčná stěna, buněčné inkluze, plasmodesmy.
  • Typy rostlinných buněk a pletiv, jednoduchá a složená pletiva, typy pletiv: meristematická, krycí, vodivá, základní.
  • Primární struktura vegetativních orgánů: kořen, stonek, list.
  • Sekundární stavba kořene a stonku.
  • Stanovení rychlosti transpirace, respirace a fotosyntézy rostlin.
Literatura
  • KOUSALOVÁ, Ivana, Marie KUMMEROVÁ a Miroslava VICHERKOVÁ. Praktikum z cytologie a anatomie rostlin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 121 s. ISBN 8021019824. info
  • PAZOUREK, Jaroslav. Atlas anatomické stavby rostlin. Praha: Karolinum, 1992. info
  • DICKISON, William C. Integrative plant anatomy. San Diego: Academic Press, 2000. xvii, 533. ISBN 0122151704. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Aktivní účast ve cvičeních, zpracování protokolů, zápočtový test na konci semestru.
Informace učitele
https://www.sci.muni.cz/~anatomy/
https://www.sci.muni.cz/~anatomy/ https://www.sci.muni.cz/~fyzrost/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.