Bi7221 Didaktika biologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 17:00–18:50 B11/305
Předpoklady
Obecná didaktika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsah a rozsah výuky biologie na střední škole. Vyučovací zásady ve výuce biologii. Metody výuky biologie. Vyučovací formy ve výuce biologie. Učebnice biologie pro střední školy, rozšiřující literatura pro výuku biologie na střední škole. Sběr a preparace rostlinného a živočišného materiálu, údržba sbírek. Na konci kurzu bude student schopen: orientovat se v současně používaných středoškolských učebnicích a další literatuře, přípravit vyučovací hodiny z biologie v rozsahu odpovídajícím střední škole a vybrat pro tyto hodiny vhodné formy a metody práce, vybrat a připravit vhodné pomůcky pro výuku biologie, sestavit didaktický test, přípravit laboratorní cvičení a terénní exkurzi.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: orientovat se v současně používaných středoškolských učebnicích a další literatuře, přípravit vyučovací hodiny z biologie v rozsahu odpovídajícím střední škole a vybrat pro tyto hodiny vhodné formy a metody práce, vybrat a připravit vhodné pomůcky pro výuku biologie, sestavit didaktický test, přípravit laboratorní cvičení a terénní exkurzi.
Osnova
 • 1. Obsah a rozsah výuky biologie na střední škole (učební osnovy). 2. Vytváření biologických pojmů. 3. Názornost, vědeckost, soustavnost, postupnost výuky biologii. 4. Výklad, vysvětlování, přednáška. Heuristická metoda. 5. Pozorování a pokus ve výuce biologii. 6. Práce s učebnicí, pracovním listem. 7. Projektové vyučování. Didaktická hra. 8. Hodina základního typu. Písemná příprava na hodinu. 9. Laboratorní práce. Terénní exkurze. 10. Názorné pomůcky (příprava, demonstrace). 11. Učebnice biologie pro střední školy, rozšiřující literatura pro výuku biologie na střední škole (určovací klíče, atlasy přírodnin, populárně naučné časopisy, Internet, didaktické časopisy). 12. Prověřování vědomostí: písemný test, ústní zkoušení. 13. Beseda s pedagogy středních škol.
Literatura
 • ALTMANN, Antonín a František HORNÍK. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 135 s. info
 • ALTMANN, Antonín a František HORNÍK. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 217 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Výchova ve výuce biologii : kapitola z didaktiky biologie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 106 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Metody a zásady ve výuce biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 285 s. URL info
 • ALTMANN, Antonín. Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. Vyd. 3., upr. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 157 s. info
 • ALTMANN, Antonín a Marie KUBÍKOVÁ. Biologický náčrtník : zoologie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 15 s. URL info
 • ALTMANN, Antonín. Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. Vyd. 2., upr. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 133 s. URL info
 • ALTMANN, Antonín. Didaktické zásady ve výuce biologii : (kapitola z didaktiky biologie). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 65 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Pomůcky pro výuku biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 130 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Pomůcky pro výuku biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 130 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Vyučovací metody v biologii : (kapitola z didaktiky biologie). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 229 s. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Pro složení zkoušky je nutné připravit si písemné materiály (příprava na vyučovací hodinu, ppt prezentace, protokol z laboratorního cvičení, test, program půldenní terénní exkurze), poté následuje ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi7221