Bi8030c Produkční biologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Josef Hájek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Váczi, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Miloš Barták, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi8030 Produkční biologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle tohoto kurzu jsou představení nejdůležitějších metod pro měření procesů ovlivňujcích produci biomasy rostlin. Dále také praktické měření faktorů prostředí, které produkční procesy v rostlinách výzamně ovlivňují.
Osnova
 • (1) Úvod, seznámení s náplní a organizací cvičení, přehled terminologie, používaných jednotek a základních vztahů
 • (2) Mikroklima stanoviště, fyzikální parametry prostředí vyhodnocení denních chodů radiace (PAR), denní úhrny záření, průměry a sumy teplot, srážky, relativní vhlkost vzduchu, vlhkost půdy termální čas
 • (3) Absorpce záření listem a porostem, Lambert-Beer zákon, výpočet extinkce porostu v závislosti na distribuci listové plochy, měření radiace.
 • (4) Založení laboratorního experimentu: kultivace rostlin Acer pseudoplatanus v různých režimech ozářenosti
 • (5) Fotosyntéza - fotochemické děje fotosyntézy, analýza indukční kinetiky fluorescence chlorofylu
 • (6) Vyhodnocení laboratorního experimentu (biomasa orgánů, relativní rychlost růstu, poměr S/R, specifická a poměrná listová plocha, LAR, LWR)
 • (7) Fotosyntéza - kvantový výtěžek fotochemických procesů fotosystému II, jeho závislost na ozářenosti
 • (8) Fotoinhibice vliv na antioxidační enzymy a substráty (glutathion a jeho konverze z redukované na oxidovanou formu, konverze pigmentů xantofylového cyklu, změna alpha-tokoferolu)
 • (9) Respirace, transpirace - gazometrická měření na listové úrovni
 • (10) Automatizovaný a poloautomatizovaný sběr dat v porostu, práce s čidly a měřící ústřednou
 • (11) Terénní měření na výzkumné ploše (produkčně-ekologický stacionár Soběšice, stanovení transpirace metodou tepelné bilance, denní chody ozářenosti, teploty, fotochemických parametrů fotosyntézy)
 • (12) Modelování produkce - seznámení se strukturou a simulačním během modelů AFRCWHEAT, MACROS, biochemický model Farquhar - von Caemerrer, výpočet pro různé klimatické situace. Modelování produkce - řešení zadání pro konkrétní lokalitu a rostliny pšenice (Triticum aestivum) a třtiny křovištní (Calamagrostis villosa).
 • (13) Produkční biologie rostlin (stav a perspektivy): Závěrečné kolokvium, zápočet.
Literatura
 • Plant physiological ecology : field methods and instrumentation. Edited by Robert W. Pearcy. 1st ed. London: Chapman & Hall, 1989. 457 s. ISBN 0412407302. info
 • NOBEL, Park S. Physicochemical & environmental plant physiology. 2nd ed. San Diego: Academic Press, 1999. xxiv, 474. ISBN 0125200250. info
 • LAMBERS, Johannes Thieo, F. Stuart CHAPIN a Thijs Leendert PONS. Plant physiological ecology. New York: Springer-Verlag, 1998. xxvii, 540. ISBN 0387983260. info
Výukové metody
Praktická cvičení (laboratorní měření i měření v terénu) využívající biometrické, biofyzikální a biochemické metody a moderní přístrojové vybavení.
Metody hodnocení
Písemné protokoly ze všech úloh. Závěrečný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi8030c

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 14:33, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému