Bi8202c Základy proteomiky - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/3. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (cvičící)
RNDr. Lubomír Janda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Eliška Nejedlá, CSc. (cvičící)
RNDr. Hana Konečná (cvičící)
Mgr. Radka Dopitová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Paděrová (cvičící)
Mgr. David Potěšil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Žďárská, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi8202c/Beh_01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Dopitová, J. Hejátko, L. Janda, H. Konečná, J. Marek, E. Nejedlá, E. Paděrová, D. Potěšil, Z. Zdráhal, M. Žďárská
Bi8202c/Beh_02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Dopitová, J. Hejátko, L. Janda, H. Konečná, J. Marek, E. Nejedlá, E. Paděrová, D. Potěšil, Z. Zdráhal, M. Žďárská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/36, pouze zareg.: 0/36, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/36
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou porozumění základním přístupům proteomiky, t.j. strukturní a funkční studium proteinů pomocí technologie rekombinatních proteinů, separace proteinů pomocí různých technik, zejména dvourozměrné elektroforézy a kapalinové chromatografie, a porozumění základním technikám hmotnostní spektrometrie proteinů. Studenti budou schopni praktické aplikace těchto přístupů při řešení současných problémů základního i aplikovaného výzkumu proteinů.
Osnova
  • Dvourozměrná elektroforéza proteinů
  • Hmotnostní spektrometrie proteinů (MALDI-TOF, LC-MS/MS, příprava a analýza vzorků, identifikace proteinů)
  • Příprava, izolace a sekvencae rekombinatní DNA
  • Exprese rekombinantní DNA v E. coli
  • Jedno- a vícekroková purifikace rekombinantních proteinů
  • Určení čistoty a analýza rekombinantních proteinů
  • Western bloting
Literatura
  • THIELLEMENT, Hervé. Plant proteomics : methods and protocols. Totowa, N.J.: Humana Press, 2007. xiii, 399. ISBN 9781597452274. info
  • LIEBLER, Daniel C. Introduction to proteomics : tools for the new biology. Totowa, NJ: Humana Press, 2002. ix, 198 s. ISBN 0-89603-991-9. info
Metody hodnocení
Ukončení kurzu formou kolokvia. Úspěšné zakončení je podmíněno včasným dodáním všech požadovaných protokolů a absolvováním závěrečného pohovoru.
Informace učitele
Cvičení bude probíhat blokově, 1. běh proběhne v termínu 18.-22.5., druhý běh pak od 25.-29.5. 2009.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace.