Bi8202c Základy proteomiky - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/3. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (cvičící)
RNDr. Eliška Nejedlá, CSc. (cvičící)
RNDr. Hana Konečná (cvičící)
Mgr. Radka Dopitová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Blanka Pekárová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Lubomír Janda, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jana Buršíková (cvičící)
Danuše Fridrichová (cvičící)
doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Šárka Michlíčková (cvičící)
Bc. Martina Válková (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi8202c/Bi8202c_01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Buršíková, R. Dopitová, D. Fridrichová, J. Hejátko, L. Janda, H. Konečná, J. Marek, Š. Michlíčková, E. Nejedlá, B. Pekárová, M. Válková, Z. Zdráhal
Bi8202c/Bi8202c_02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Buršíková, R. Dopitová, D. Fridrichová, J. Hejátko, L. Janda, H. Konečná, J. Marek, Š. Michlíčková, E. Nejedlá, B. Pekárová, M. Válková, Z. Zdráhal
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/36, pouze zareg.: 0/36, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/36
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou porozumění základním přístupům proteomiky, t.j. strukturní a funkční studium proteinů pomocí technologie rekombinatních proteinů, separace proteinů pomocí různých technik, zejména dvourozměrné elektroforézy a kapalinové chromatografie, a porozumění základním technikám hmotnostní spektrometrie proteinů. Studenti budou schopni praktické aplikace těchto přístupů při řešení současných problémů základního i aplikovaného výzkumu proteinů.
Osnova
  • Dvourozměrná elektroforéza proteinů
  • Hmotnostní spektrometrie proteinů (MALDI-TOF, LC-MS/MS, příprava a analýza vzorků, identifikace proteinů)
  • Příprava, izolace a sekvencae rekombinatní DNA
  • Exprese rekombinantní DNA v E. coli
  • Jedno- a vícekroková purifikace rekombinantních proteinů
  • Určení čistoty a analýza rekombinantních proteinů
  • Western bloting
Literatura
  • THIELLEMENT, Hervé. Plant proteomics : methods and protocols. Totowa, N.J.: Humana Press, 2007. xiii, 399. ISBN 9781597452274. info
  • LIEBLER, Daniel C. Introduction to proteomics : tools for the new biology. Totowa, NJ: Humana Press, 2002. ix, 198 s. ISBN 0-89603-991-9. info
Výukové metody
Praktické řešení úloh demonstrujících využití základních nástrojů současné proteomiky.
Metody hodnocení
Ukončení kurzu formou kolokvia. Úspěšné zakončení je podmíněno včasným dodáním všech požadovaných protokolů a absolvováním závěrečného pohovoru.
Informace učitele
Cvičení bude probíhat blokově, 1. běh proběhne v termínu 18.-22.5., druhý běh pak od 25.-29.5. 2009.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace.