Bi9333 Diplomový seminář z biologie III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí semináře (cvičící)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (cvičící)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit zásady vědecké komunikace ve fyziologii a imunologii; použít informace o otázkách spojených s přípravou a obhajobou seminárních a diplomových prací; vytvořit přednášku o své práci; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí ohledně své vlastní práce; interpretovat a diskutovat výsledky své vlastní práce ;
Osnova
  • Presentace cílů, metod a výsledků výzkumu v rámci bakalářských a diplomových prací. Referáty o literatuře, konferencích a vědeckých pracovních setkáních. Zvané přednášky badatelů ze spřízněných biologických institucí.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Diskuse v hodině, přednášky, vlastní přednáška
Metody hodnocení
Pravidelné týdenní semináře. Povinné jsou prezentace bakalářských a diplomových prací, aktivní účast na min 80% seminářů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.