Bi9656 Botanický seminář pro doktorandy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Dvořák (cvičící)
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Šmarda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi9654 Botanický seminář V && Bi0655 Botanický seminář VI )|| SOUHLAS
Botanický seminář pro doktorandy je možné zapisovat opakovaně.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je kritická diskuse témat a postupu práce na bakalářských, diplomových a disertačních pracích studentů botaniky, vystoupení studentů na různá témata, přednášky zvaných hostů a diskuse organizačních záležitostí spojených se studiem botaniky. Student by se měl naučit jednak prezentovat výsledky vlastního výzkumu a obhájit je v diskusi, jednak aktivně diskutovat k prezentacím kolegů. Součástí semináře jsou odborné botanické přednášky z cyklu pořádaného Ústavem botaniky a zoologie ve spolupráci s Českou botanickou společností.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen jednak prezentovat výsledky vlastního výzkumu a obhájit je v diskusi, jednak aktivně diskutovat k prezentacím kolegů.
Osnova
  • Program Botanického semináře pro doktorandy je shodný s programem Botanického semináře, který je zveřejněn na www stránkách Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/study/seminar_bot.pdf
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
prezentace výsledků výzkumu, diskuze
Metody hodnocení
vlastní prezentace, diskuse v hodině
Informace učitele
http://botzool.sci.muni.cz/seminar.php?lang=cz
Podrobné informace o významu předmětu a o povinnostech studentů v semináři jsou uveřejněny na www stránkách Ústavu botaniky a zoologie http://botzool.sci.muni.cz/seminar.php?lang=cz. Program semináře je na každý semestr zveřejňován na nástěnce a www stránkách Ústavu botaniky a zoologie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/Bi9656