C1480 Úvod do matematiky - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (cvičící)
RNDr. Tomáš Raček (přednášející)
doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Bendová (cvičící)
RNDr. Ivana Hutařová Vařeková (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C1480/1: St 9:00–9:50 Pouze distančně, I. Hutařová Vařeková
C1480/2: St 10:00–10:50 Pouze distančně, I. Hutařová Vařeková
C1480/3: Pá 9:00–9:50 Pouze distančně, I. Hutařová Vařeková
C1480/4: Pá 10:00–10:50 Pouze distančně, I. Hutařová Vařeková
Předpoklady
NOW ( C1460 Úvod do matematiky )
Předpokládá se znalost středoškolské matematiky na úrovni gymnázia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurs je přehledem základů lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné a dvou proměnných a základů diferenciálních rovnic na nejnižší možné úrovni. Úkolem kursu je vytvořit představu o základních pojmech ve výše uvedených oblastech a v rámci cvičení získat dovednosti při řešení jednoduchých příkladů. Seminář slouží k upevnění praktických dovedností.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude mít student základní povědomí o lineární algebře, diferenciálním a integrálním počtu funkcí jedné nebo dvou proměnných a jednoduchých diferenciálních rovnicích.
Osnova
 • 1) Matice a vektory
 • 2) Gaussova eliminace, determinanty
 • 3) Limity
 • 4) Derivace
 • 5) Průběh funkce - teorie
 • 6) Průběh funkce - příklady
 • 7) Parciální derivace
 • 8) Extrémy funkcí dvou proměnných
 • 9) Neurčitý integrál
 • 10) Určitý integrál - aplikace
 • 11) Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými I
 • 12) Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými II
Literatura
 • DOŠLÁ, Zuzana. Matematika pro chemiky, 1. díl. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 120 s. ISBN 978-80-210-5263-5. info
 • DOŠLÁ, Zuzana. Matematika pro chemiky, 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 131 s. ISBN 978-80-210-5432-5. URL info
Výukové metody
Samostatné řešení příkladů, diskuze nad postupy skrze diskuzní fóra předmětu. Online konzultace s vyučujícím.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, který je udělen za odevzdání řešení všech zadaných sad příkladů a splnění dvou průběžných testů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz je povinný pro studijní obor Učitelství chemie pro střední školy pokud není druhým studovaným (aprobačním) oborem učitelství matematiky nebo fyziky. Je tedy např. povinný pro kombinaci Bi-Ch.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/C1480