C3110 Analytická chemie I - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C3110/01: St 14:00–14:50 A11/335, T. Vaculovič
C3110/02: St 15:00–15:50 A11/335, T. Vaculovič
C3110/03: Út 13:00–13:50 A11/205, T. Vaculovič
Předpoklady
NOW ( C3100 Analytická chemie I )
Předpokladem je absolvování základních přednášek z Obecné chemie (C1020), Anorganické chemie I (C1061), Anorganické chemie II (C2062), Organické chemie I (C2021), Organické chemie II (C3022) a příslušných seminářů z těchto předmětů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním úkolem je procvičování znalostí z předmětu ANALYTICKÁ CHEMIE I (C3100), které jsou aplikovány na řešením příkladů, které jsou analogické pro písemnou část zkoušky ANALYTICKÁ CHEMIE I (C3100).
Výstupy z učení
Student po absolvování semináře bude schopen řešit příklady týkající se základních statistických testů, titračních stanovení a výpočtů pH.
Osnova
  • viz ANALYTICKÁ CHEMIE I (C3100)
Literatura
  • VLÁČIL, František. Příklady z chemické a instrumentální analýzy. 4. přeprac. a rozš. vyd.,. Praha: INFORMATORIUM, 1991. 451 s. ISBN 80-85427-04-4. info
  • VLÁČIL, František. Příklady z chemické a instrumentální analýzy [Vláčil, 1983]. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 427 s. info
  • Kotuček M., Skopalová J., Příklady z analytické chemie, Vydavatelství UniverzityPalackého Olomouc 1997
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
aktivní účast
domácí příprava během semestru - testové prověřování znalostí (více než 60 % bodů ze všech testů testu a více než 40 % bodů z každého testu)
zavěrečný test (více než 60 % bodů z testu)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/C3110