C5985 Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z organických materiálů I- cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
ak. mal. Zdenka Kuželová (cvičící)
Mgr. Dana Modráčková (cvičící)
Ing. Magda Součková (cvičící)
Mgr. Gabriela Vyskočilová, Ph.D. (cvičící)
Světlana Filípková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základní znalosti v oblasti chemie a konzervování předmětů vyrobených z organických materiálů, zejména papíru, textilu a kůže/usně (předmět C5980).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktické laboratorní cvičení zaměřené na průzkum a konzervátorské ošetření předmětů zhotovených z papíru, kůže, dřeva a textilu. V průběhu cvičeni se studenti seznámí s jednotlivými druhy organických materiálů, které se používají pro výrobu předmětů kulturního dědictví, poznají jejich vlastnosti, možnosti poškození, naučí se jednoduchým analytickým stanovením a konzervátorským postupům pro ošetření předmětů.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu mít znalosti a praktické zkušenosti s předměty kulturního dědictví vyrobenými z organických materiálů z pohledu:
1) vlastností a chemie vlastních materiálů (kůže, papír, dřevo)
2) možností jejich poškozování
3) metod jejich ochrany a konzervování/restaurování
Osnova
 • PAPÍR
 • 1. Sušení zmraženého papírového materiálu mikrovlnnou lyofylizací.
 • 2. Vakuová impregnace.
 • 3. Papír jako objekt konzervátorsko-restaurátorkého průzkumu.
 • 4. Určení alaklické rezervy, měření pH a odkyselení papíru.
 • 5. Odstranění viditelného poškození papíru I.
 • 6. Odstranění viditelného poškození papíru II.
 • KŮŽE
 • 7. Praktické použití konzervátorských postupů v procesu ošetření kůže I.
 • 8. Praktické použití konzervátorských postupů v procesu ošetření kůže II.
 • DŘEVO
 • 9. Makroskopické určení vzorků dřeva I.
 • 10. Makroskopické určení vzorků dřeva II.
 • TEXTIL
 • l1. Textil jako objekt průzkumu, dokumentace a přípravy vzorků.
 • 12. Textilní materiál, jeho ošetření, poškozování, znečištění.
 • 13. Určování barviv na rostlinných textilních vláknech.
Literatura
  doporučená literatura
 • Skripta PřF pro předměty C5980, C5985 a C8910
  neurčeno
 • NIKITIN, Michail Kapitonovič a Jelena Petrovna MEL'NIKOVA. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Translated by Jiří Příhoda. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 231 s. ISBN 8021030623. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet (odevzdání konzervátorských zpráv, závěrečný test)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/C5985