C5990 Aplikovaná enzymologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
základní znalost biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Pokročilá přednáška. Získávání a uchovávání enzymů. Enzymová nomenklatura. Struktura enzymů, enzymová kinetika. Enzymová analýza. Biotechnologické aplikace enzymů. Bioanalytické aplikace enzymů. Techniky imobilizace enzymů. Enzymové biosensory a enzymové reaktory. Enzymy v imunochemických technikách.
Výstupy z učení
Student bude obeznámen se strukturou a vlastnostmi enzymů, principy enzymové kinetiky, aplikacemi enzymů ve vědecké a průmyslové praxi.
Osnova
  • 1. Úvodní informace o enzymech. Základní pojmy. Enzymová aktivita. 2. Metody měření aktivity enzymů - optické a elektrochemické, vhodné substráty. Příklady stanovení nejdůležitějších enzymů. 3. Isolace enzymů, purifikační postupy, chromatografie. Komerční zdroje enzymů. Studium struktury enzymů. 4. Mechanismy enzymové katalysy. Základní principy, typické příklady. 5. Kinetika reakce enzymu se substrátem, parametry vmax (vlim) a Km a metody jejich stanovení. Software pro enzymovou kinetiku, ukázky použití. 6. Vícesubstrátové reakce, klasifikace, rozlišení mechanismů. Inhibitory, typy, rozlišení, kinetické studium. 7. Vliv faktorů prostředí (pH, teplota, iontová síla a viskosita) na rychlost enzymové reakce. Kooperativitivní jevy při působení enzymů. 8. Bioanalytické použití enzymů. Enzymová stanovení v klinické oblasti. 9. Enzymové biosensory, měřící systémy, příklady použití. 10. Imobilizace enzymů, enzymové reaktory. Zachycení uvnitř polymerů, kovalentní vazba na nosiče a povrch sensorů. 11. Enzymy v imunochemických technikách, ELISA. Enzymové značky a metody přípravy enzymových konjugátů. 12. Průmyslové použití enzymů. Informace o enzymech na internetu.
Literatura
  • MACHOLÁN, Lumír. Enzymologie. 2. upr. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 152 s. ISBN 8021010398. info
Výukové metody
přednáškový kurz zakončený zkouškou
Metody hodnocení
přednášky, ústní zkouška nebo kolokvium
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.