EN

PřF:C7670 Izotopové metody - Informace o předmětu

C7670 Izotopové metody

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Křivohlávek (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Křivohlávek
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 12:00–12:50 A11/335
Předpoklady
Znalost základů chemie a fyziky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: pochopit a umět vysvětlit základní informace o atomovém jádře, radioaktivním rozpadu, absorpci a detekci ionizujícího záření, izotopových efektech; použít získané informace pro využití radionuklidů v biologii a medicíně.
Osnova
 • 1. Základní údaje.
 • 2. Atomové jádro.
 • 3. Radioaktivní přeměny a jejich rychlost.
 • 4. Vlastnosti ionizujícího záření.
 • 5. Metody detekce ionizujícího záření.
 • 6. Biologické účinky ionizujícího záření.
 • 7. Použití radionuklidů, izotopů a ionizujícího záření v biologii a lékařství.
Literatura
  doporučená literatura
 • HÁLA, Jiří. Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. První vydání. Nakladatelství Konvoj, spol. s.r.o.: Brno, 1998. 311 s. ISBN 80-85615-56-8. info
 • HÁLA, Jiří. Cvičení z jaderné chemie. 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 97 s. ISBN 8021016361. info
 • HÁLA, Jiří. Izotopy v biologii. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 280 s. info
Výukové metody
Přednáška a dskuze
Metody hodnocení
Výuka formou přednášky. Ústní případně písemná zkouška. Vzhledem k vysoce odbornému zaměření je doporučeno pravidelně navštěvovat výuku.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/C7670