C8000 Oborový seminář II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (cvičící)
prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (cvičící)
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (cvičící)
Mgr. Jakub Švenda, PhD. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Benešová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 C12/311, Čt 14:00–15:50 B11/305, Čt 14:00–15:50 C12/311, Čt 14:00–15:50 A08/309, Čt 14:00–15:50 B11/132
Předpoklady
Studium magisterských studijních oborů Chemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je prezentovat zprávy o postupu a výsledcích samostatných projektů a diplomových prací, připravit informace z literatury o nejnovějších výsledcích a vývoji v oboru, referátově zpracovat přehledné články, zlepšit své prezentační schopnosti a seznámit se s výsledky výzkumu ostatních studentů, pracovníků fakulty a zvaných domácích a zahraničních hostů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu studenti: -budou schopni připravit krátkou přednášku v prezentačním programu (Powerpoint nebo obdobném) na téma své diplomové práce; -budou umět presentovat krátkou přednášku; -budou schopni odpovídat na dotazy posluchačů k tématu přednášky; -naučí se správně interpretovat vědecké poznatky z literatury;
Osnova
  • Příspěvky studentů, vyučujících a pozvaných hostů.
Literatura
  • Odborná literatura podle zaměření semináře.
  • Current journals specified by the lecturers
  • Angewandte Chemie International Edition. 2009. ISSN 1433-7851. info
  • Journal of the American Chemical Society. 2009. ISSN 0002-7863. info
Výukové metody
Diskuse, četba, prezentace, skupinové projekty, domácí úlohy atd.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za účast na semináři a aktivní vystoupení studenta.
Informace učitele
Seminář probíhá paralelně v několika seminárních skupinách podle odborného zaměření.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
dle oboru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/C8000