C8910 Pokročilé cvičení z chemie a metodik konzervování předmětů vyrobených z org. materiálů II cvič.

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/5/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
ak. mal. Zdenka Kuželová (cvičící)
Mgr. Dana Modráčková (cvičící)
RNDr. Alois Orlita, CSc. (cvičící)
Mgr. Gabriela Vyskočilová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Znalosti základních přednášek a praktických postupů věnovaných problematice konzervace předmětů vyrobených z organických materiálů se zaměřením na papír, textil a kůži/useň (předměty C5980, C5985, případně jiné s obdobnou náplní).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je procvičit pokročilejší metodiky a techniky z oblasti konzervování a restaurování artefaktů zhotovených z papíru, kůže a textilu.
Výstupy z učení
Hlavním cílem kurzu je procvičit pokročilejší metodiky a techniky z oblasti konzervování a restaurování artefaktů zhotovených z papíru, kůže a textilu.
Osnova
 • Část A: textil
 • 1: Studium základních vlastností textilních pomocných prostředků (TPP). Určení rizikových chemikálií v TPP. Vliv TPP na textilii. Vliv TPP na barevnost textilie.
 • 2: Srovnání účinnosti pracích postupů. Působení enzymatických přípravků na textilie. Aplikace opticky zjasňujících prostředků na textilie.
 • 3: Úprava povrchu vláken. Aplikace úpravnických prostředků do hmoty vláken.
 • 4: Barvení syntetickými barvivy (celulózové materiály). Barvení syntetickými barvivy (celulózové materiály).
 • Část B: papír
 • 5: Štěpení papíru.
 • 6: Podlepování papírových předmětů – velkoplošně.
 • 7: Restaurování dokumentů na pauzovacím papíře.
 • 8: Použití různých fixačních prostředků – jejich vliv na rozpustné barvy.
 • 9: Dobarvování papírové suspenze pro dolévání.
 • Část C: kůže
 • 10: Vhled do skladby kůží a usní (histologie).
 • 11: Metody umělého stárnutí usni a pergamenu.
 • 12: Řešení a vypracování modelu pro komplexní ošetření historické usně.
 • 13: Vypracování konzervátorských zpráv.
Literatura
 • Skripta PřF pro předměty C5980, C5985 a C8910
 • ĎUROVIČ, Michal. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2002. 517 s. ISBN 8071853836. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
udělení klasifikovaného zápočtu na základě odevzdaných konzervátorských zpráv a protokolů
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.