C8930 Metody plazmochemické konzervace

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. David Pavliňák, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 7:00–8:50 A08/309
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Současné metody ochrany předmětů kulturního dědidctví používané v muzeích jsou obvykle založeny na mechanickém nebo chemickém čištění. Často vedou spíše k degradaci objektů než k jejich restaurování. V současnosti se technologie nízkoteplotního plazmatu generovaného elektrickým výbojem jeví jako vhodná alternativa k těmto procesům. Především pak aplikace nízkotlaké vodíkové plazmy umožňuje jemnou regeneraci korodovaných kovových artefaktů. Postupné snižování korozních sloučenin zpět do kovu umožňuje zachování původního reliéfu objektu při minimalizaci jeho ztrát na hmotnosti. Stejně tak jiné postupy založené na moderních fyzikálně-chemických procesech nabízejí alternativu k současným metodám. Lasery, atmosférické plasma, lyofilizace atd. našly své uplatnění při ošetřování materiálů ze skla, kamene, papíru nebo polymerních hmot. Cílem výuky je seznámit posluchače se základními pricncipy těchto metod.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v současných vědeckých poznatcích využití plazmatu pro potřeby konzervování a restaurování;
- orientovat se v základech plazmochemických reakcích a jejich vlivu na materiály;
- orientovat se v problematice využití laseru plazmatu pro potřeby konzervování a restaurování;
- orientovat se v problematice vysoušení mokrých materiálů (papír, dřevo, textil) pomocí moderních postupů založených na lyofilizaci a vakuové technice
Osnova
  • 1) Definice a charakteristika plazmatu;
  • 2) Elektrické výboje v plynech;
  • 3) Typy výbojů a způsob jejich generace;
  • 4) Plazmochemické procesy na materiálech;
  • 5) Plazmochemické konzervační metody;
  • 6) Laser a jeho využití v konzervačních metodách;
  • 7) Lyofilizace a vakuová technika;
Literatura
  • CHEN, Francis F. Úvod do fyziky plazmatu. Translated by Karel Rohlena. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 328 s. URL info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
přednášky, diskuse, zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C8930