C9630 Konzervační metody v archeologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Monika Hadová, DiS. (přednášející)
Mgr. Gabriela Vyskočilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Tento kurs navazuje na přednášky týkající se konzervování anorganických i organických materiálů. Studenti se seznámí se specifiky materiálů získávaných v rámci archeologických výzkumů. Přednáška prohlubuje a rozšiřuje znalosti o moderních přístupech a konzervačních technologiích užívaných při terénních archeologických pracích. V rámci praktické části přednášky navštíví studenti archeologické výzkumy, kde budou v terénu aplikovat získané teoretické poznatky.
Výstupy z učení
Tento kurs navazuje na přednášky týkající se konzervování anorganických i organických materiálů. Studenti se seznámí se specifiky materiálů získávaných v rámci archeologických výzkumů. Přednáška prohlubuje a rozšiřuje znalosti o moderních přístupech a konzervačních technologiích užívaných při terénních archeologických pracích. V rámci praktické části přednášky navštíví studenti archeologické výzkumy, kde budou v terénu aplikovat získané teoretické poznatky.
Osnova
 • 1.Úvod: Základní terminologie archeologie a periodizace pravěku a rané doby dějinné.
 • 2.Formy archeologického výzkumu; destruktivní a nedestruktivní metody.
 • 3.Předměty a materiály na archeologických lokalitách a metody jejich materiálového průzkumu.
 • 4.Metody odebírání vzorků na archeologických lokalitách.
 • 5.Kovové předměty na archeologických lokalitách, způsoby jejich vyzvedávání v terénu.
 • 6.Keramické a skleněné předměty na archeologických lokalitách, způsoby jejich vyzvedávání v terénu.
 • 7.Omítky a malty historických staveb, dokumentace, odběr vzorků.
 • 8.Kostrové nálezy. Konzervace kostrového materiálu na archeologických lokalitách, specifika práce s kostrovým a biologickým materiálem v kryptách.
 • 9.Získávání, deskripce a způsoby uchovávání paleobotanického materiálu.
 • 10.Konzervace biologických materiálů z vodního prostředí archeologických lokalit, nálezy dřeva, kůží a textilu ze studní, jímek a koryt řek.
 • 11.Specifika ošetřování archeologických artefaktů složených z více materiálů.
 • 12.Odběr vzorků pro přírodovědné analýzy z archeologických nálezů.
 • 13.Způsoby dokumentace konzervátorských zásahů na archeologických předmětů.
 • 14.Deponování a rekonzervace archeologických nálezů.
Literatura
 • Christopher Wheatley 1999: Care and Conservation of Scientific Instruments. London.
 • David Rudling, Mark Gardiner 1998: Archaeological Excavation Techniques. Sussex.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/C9630