CB070 Proteinová krystalografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Klumpler, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 11:00–11:50 A4-211
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je vysvětlit studentům základní principy monokrystalové rtg. strukturní analýzy, uvést je do kinematické teorie monokrystalové difrakce a seznámit je s přístroj. výbavou používanou při difrakčním experimentu a metodami pro vyhodnocování experimentálních RTG dat. Na předmět CB070 navazuje cvičení CB080.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student bude: - schopen porozumět a vysvětlit principy monokrystalové rtg. strukturní analýzy - seznámen se stručnou historií rtg. krystalografie - seznámen s přístrojovou instrumentací rtg. krystalografie - znát základní postupy rtg. krystalografie - seznámen s praktickými příklady
Osnova
 • Symetrie látek. Interakce rtg. záření s látkou
 • Difrakce na krystalu
 • Zdroje a detektory rtg. záření, Difraktometry
 • Fázový problém
 • Pattersonovské a přímé metody
 • Upřesňování modelu, R-faktory, metoda nejmenších čtverců.
 • Programy SHELXS a SHELXL, CNS a CCP4
 • Příprava proteinových krystalů
 • Proteiny a metody kovových derivátů
 • Molekulární nahrazení
 • Upřesňování proteinových strukturních modelů
 • Krystalografické databáze
Literatura
 • MAREK, Jaromír a Z. TRÁVNÍČEK. Monokrystalová rentgenová strukturní analýza. první. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002. 169 s. nedělí se na edice. ISBN 80-244-0551-2. info
 • GIACOVAZZO, C. Fundamentals of Crystallography. 1992. ISBN 0-19-855578-4. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Domácí práce prováděná na počítači.
Metody hodnocení
Zkouška - ústní. Domácí práce prováděná na počítači.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/CB070