E9330 Monetární teorie a politika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: kz.
Vyučující
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Lydie Pravdová (pomocník)
Garance
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Rozvrh
Po 10:15–11:00 P403
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
E9330/01: Po 11:05–11:50 P403, O. Krčál
Předpoklady
E7320 Makroekonomie II
Mikroekonomie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou dva: jednak seznámit studenty se základními kameny monetární ekonomické teorie, jednak popsat a zhodnotit základní možná monetární uspořádání společnosti. V první části bude vysvětlen vznik, funkce a vývoj peněz a monetárních uspořádání. Dále bude objasněn proces determinace cenové hladiny a proces jejího přizpůsobování monetárním a reálným šokům. Bude také nastíněn základní pohled na potřebu regulace bankovního sektoru a její vliv na monetární stabilitu. Problematika determinace směnného kurzu a jeho interakce s domácí ekonomikou bude přenechána na speciální předmět Kurzová politika pro národohospodáře. Ve druhé části předmětu budou studenti seznámeni s fungováním jednotlivých základních typů monetárního uspořádání (svobodné bankovnictví, centrální banka na zlatém standardu, centrální banka a peníze s nuceným oběhem). Tato uspořádání budou zhodnocena s ohledem na poznatky, které si studenti osvojí v první části předmětu. Zde budou také popsány a zhodnoceny základní strategie, které v současné době používají centrální banky (monetární pravidla, cílování peněžní zásoby, pegging směnného předmětu, cílování inflace apod.).
Osnova
 • 1. Úvod do monetární ekonomie 2. Barterová ekonomika I – chování domácností a firem 3. Barterová ekonomika II – všeobecná rovnováha 4. Barterová ekonomika III – časová struktura výroby a kapitálu 5. Poptávka po penězích 6. Peněžní rovnováha 7. Nabídka peněz I – úvod a nabídka vnitřních peněz 8. Nabídka peněz II – režim fixace peněžní báze 9. Nabídka peněz III – režim fixace úrokové sazby 10. Teorie hospodářského cyklu I – úvod, RBC, ABC 11. Teorie hospodářského cyklu II – mispercepční teorie, teorie rigidních cen 12. Konečná příčina inflace a hospodářského cyklu 13. Aplikace v monetární politice
Literatura
 • Revenda, Zbyněk. Centrální bankovnictví. Management Press, 1999.
 • While, L. H.: The Theory of Monetary Institutions, Blackwell Publishing, 1999.
 • Revenda, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press, 1996.
 • Kohn, M.: Money, Banking, and Financial Markets, The Dryden Press, 1993.
 • Romer, D.: Advanced Macroeconomics, University of California, Berkeley, 2001.
 • Jílek, J.: Peníze a měnová politika, Grada, 2004.
 • Kohn, M.: Financial Institutions and Markets, 2. vydání, Oxford University Press, 2004.
Metody hodnocení
Přednáška ukončená písemnou zkouškou.
Informace učitele
http://www.econ.muni.cz/~qasar/vyuka.html#metp
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2007/E9330