ENV016 Udržitelný rozvoj II - souvislosti environmentálního pilíře

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 13:00–15:50 A29/252-RCX1
Předpoklady
Předpokladem pro dobré porozumění tématu je absolvování předmětu ENV015 Udržitelný rozvoj I - úvod do problematiky a globální výzvy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:;
- obhájit význam a důležitost environmentalistiky v současné společnosti;
- vysvětlit, jak souvisí vývoj environmentálních problémů se zdánlivě nesouvisejícími disciplínami jako je např. ekonomie, technologie, etika atd.;
- navrhovat možná řešení současných environmentálních problémů, a to od úrovně jedince po mezinárodně koordinované akce ;
- analyzovat výhody a nevýhody potenciálních řešení ;
- hodnotit současné přístupy řešení národních i mezinárodních environmentálních problémů, a to velmi kriticky ;
- interpretovat a diskutovat výsledky dosavadních úspěšných či neúspěšných řešení environmentálních problémů ;
Osnova
 • 1) Souhrn globálních a lokálních env. problémů a diskuze o kořenech env. krize.
 • 2) Ekologické určení vztahu člověka k ŽP.
 • 3) Env. Souvislosti získávání energie a potravy.
 • 4) Vztah ekologie a environmentalistiky, historický vývoj.
 • 5) Environmentální etika.
 • 6) Environmentální etika.
 • 7) Environmentální ekonomie.
 • 8) Environmentální ekonomie.
 • 9) Environmentální právo a politika.
 • 10) Princip předběžné opatrnosti.
 • 11) Hodnotová řešení environmentální krize.
 • 12) Hodnotová řešení environmentální krize.
Literatura
  povinná literatura
 • BITTNER, Michal. Úvod do udržitelného rozvoje: souvislosti environmentálního pilíře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 250 s. Edice RECETOX. ISBN 978-80-210-6622-9. info
  doporučená literatura
 • Cenia. Životní prostředí v ČR 1989-2004, Praha, MŽP ČR, 2005, http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFP6KHRR
 • BINKA, Bohuslav. Environmentální etika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 157 s. ISBN 9788021045941. info
 • DIAMOND, Jared M. Kolaps : proč společnosti zanikají a přežívají. Translated by Zdeněk Urban. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 751 s. ISBN 9788020015891. info
 • HOMER-DIXON, Thomas F. The upside of down : catastrophe, creativity and the renewal of civilisation. London: Souvenir Press, 2007. ix, 429. ISBN 9780285637948. info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda. Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Sedmá generace, Brno, 2005, č. 2, s. 18-21. info
 • MEADOWS, Donella H. a Dennis L. MEADOWS. Limits to growth : the 30-year update. Edited by Jørgen Randers. London: Earthscan, 2005. xxii, 338. ISBN 1844071448. info
 • LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví (Kapitoly o ekologickém luxusu). 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 320 s. Společensko-ekologická edice, svazek 8. ISBN 8072391496. info
 • FROMM, Erich. Mít, nebo být? Translated by Jan Lusk. Vyd. 1. Praha: Aurora, 2001. 242 s. ISBN 80-7299-036-5. info
 • KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 203 s. ISBN 80-85850-63-X. info
 • SCHWEITZER, Albert. Albert Schweitzer - zastánce kritického myšlení a úcty k životu. Edited by Otakar Antoň Funda - Petr Pokorný, Translated by Jaroslav Kohout. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1989. 308 s. ISBN 8070210109. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek s použitím Powerpointových prezentací. Během semestru studenti (skupiny 1-5 lidí) vypracovávají vlastní projekty na vybraná environmentální témata, který pak na konci semestru prezentují spolužákům. Studenti jsou často během přednášky tázáni na jejich znalosti, názor, či vlastní zkušenosti, a je dbán důraz především na porozumění souvislostí.
Metody hodnocení
Účast na přednáškách není povinná, nicméně je silně doporučovaná z důvodu logické návaznosti jednotlivých témat. Z tohoto důvodu je každá účast ohodnocena jedním bodem. Další body studenti získají za prezentaci svého semestrálního projektu na vybrané téma. Závěrečná zkouška na konci semestru je písemnou formou, kde se jedná o kombinaci "multiple choice" testu a otázek s požadavkem písemné odpovědi. Tyto otázky prokáží, zda student problematice porozuměl a umí dané téma vysvětlit. Každá otázka je za 1 bod. Celkový počet je 100 bodů (včetně bodů za docházku a studentský projekt) a pro úspěšné absolvování předmětu je nutné dosáhnout alespoň 50 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/ENV016