F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Klenovský, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F2091/01: Út 14:00–14:50 F3,03015, P. Klenovský
F2091/02: Po 10:00–10:50 F3,03015, S. Bernatová
F2091/03: Út 17:00–17:50 Fs1,01017, P. Klenovský
F2091/04: Po 9:00–9:50 F3,03015, S. Bernatová
Předpoklady
Matematika na středoškolské úrovni.
Fyzika pro chemiky I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům
- řešit základní úlohy z optiky, kvantové fyziky a fyziky pevných látek.
Osnova
  • Seminář k přednášce F2090.
  • Osnova shodná s přednáškou.
Literatura
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika, část 4, Elektromagnetické vlny - Optika - Relativita. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2000. ISBN 80-214-1868-0. info
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika, část 5, Moderní fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info
Výukové metody
cvičení s aktivní účastí studentů, prezentace připravených řešení zadaných příkladů
Metody hodnocení
V průběhu semestru se píší 2 až 3 testy.
Podmínkou k udělění zápočtu je aktivní účast v semináři (70%, předvedení zadaných úloh) a odpovídající výsledky testů (50%).
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/~holy/

Náhradní způsob splnění podmínek - opravná písemka.
Zápočet z tohoto předmětu je nutný pro podání přihlášky ke zkoušce z předmětu F2090.
V průběhu semináře student spočítá několik základních úloh z optiky, kvantové fyziky a fyziky pevných látek.
Úlohy jsou vybrány tak, aby pomohly posluchači nahlédnout základy fyziky a aby snížily obavy z výpočtů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.