EN

PřF:F3160 Fyzika sluneční soustavy - Informace o předmětu

F3160 Fyzika sluneční soustavy

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Gabzdyl (přednášející), prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (zástupce)
Mgr. Jan Píšala (přednášející)
Mgr. Pavel Gabzdyl (cvičící), prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 8:00–9:50 Hv
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
F3160/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 10:00–10:50 Hv
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen charakterizovat planety, vysvětlit nejdůležitější procesy ve Sluneční soustavě a pochopí základní metody jejich výzkumu.
Osnova
 • Úvod: struktura přednášek, doporučená literatura, základní pojmy
 • Vznik sluneční soustavy a její stavba: nukleogeneze, zárodečná sluneční pramlhovina, protoplanetární disk, teplotní profil protoplanetárního disku, růst planetesimál, záchyt plynů, významná období vývoje sluneční soustavy
 • Meteory a meteority: definice pojmů, chemické složení, specifikace drah, rozdělení do skupin, význam pro studium sluneční soustavy, metody datování, zodiakální světlo
 • Malá tělesa sluneční soustavy: planetky (vznik, typy a rodiny planetek), Kirkwoodovy mezery, skupiny asteroidů (blízkozemní asteroidy, hlavní pás, Trojané, Kentauři, Kuiperův pás atd.), komety (vznik, specifikace drah, složení, významní zástupci)
 • Planety I: vnitřní stavba terestrických planet, diferenciace hmoty (jádro, kůra, plášť), vulkanismus
 • Planety II: tektonické procesy, desková tektonika, endogenní a exogenní procesy
 • Impaktní kráterování: hlavní fáze impaktu, morfologie impaktních struktur (šikmé krátery, paprskovité krátery), účinky šokové metamorfózy
 • Atmosféry planet: vznik a vývoj, složení a charakter jednotlivých atmosfér, základy meteorologie, atmosféry satelitů, nitra obřích planet
 • Magnetosféry planet: základní pojmy, tekutinové dynamo, vznik planetárních magnetosfér, struktura magnetosfér, interakce planetárních magnetosfér se slunečním větrem
 • Měsíc: srovnání s ostatními satelity sluneční soustavy, dráha Měsíce (vázaná rotace, librace, zatmění), vznik, geochemický model vývoje Měsíce, výzkum Měsíce
 • Měsíce a prstence planet: klasifikace měsíců a významní zástupci, měsíce z pohledu nebeské mechaniky, prstence planet (vznik, povaha, rozdíly)
 • Budoucnost sluneční soustavy a exoplanety: budoucnost Slunce, vývoj sluneční soustavy, metody hledání exoplanet, srovnání sluneční soustavy s extrasolárními slunečními soustavami
 • Metody výzkumu planet: pozemská teleskopická pozorování, fotografie, radarové mapování, průzkum pomocí sond, použité metody (optická spektrometrie, hmotnostní spektrometrie, aktivační analýza)
Literatura
 • Imke, P. a Lissauer, J., J. (2007): Planetary Sciences. – Cambridge University Press.
 • Pokorný, Z. (2005): Planety. – Aventinum.
Výukové metody
2h přednášky, cvičení, konzultace, 3 písemné testy, ústní zkouška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
S.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/F3160