F5055 Bakalářské repetitorium 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 14:00–14:50 F4,03017, St 15:00–15:50 F4,03017
Předpoklady
Absolvování povinných předmětů obecné fyziky a teoretické fyziky v rámci bakalářského programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako rekapitulace stěžejních částí bakalářského studijního programu Fyzika. Zpětně přehlíží obsah základního kurzu obecné a teoretické fyziky, při čemž jeho vybrané partie ilustruje na řešení komplexnějších fyzikálních problémů s cílem poskytnout jak celkový přehled, tak dostatečný nadhled, založený na vědomí integrujících fyzikálních idejí, znalosti obecných přístupů a pochopení širších souvislostí. Výklad využívá poznatků dílčích fyzikálních disciplin, aniž by znovu opakoval detaily. Jeho součástí je rovněž komentář problematiky zkušebních okruhů státní závěrečné zkoušky z fyziky; analyzované problémy přitom představují inspiraci i pro její písemnou část.

Absolvováním kurzu student
- porozumí hlouběji integrujícím fyzikálním idejím, obecným přístupům a širším souvislostem,
- bude schopen je vysvětlit a demonstrovat na příkladech a praktickém řešení konkrétních problémových úloh (formulovaných během kurzu mj. i podle zájmu jeho frekventantů).
Výstupy z učení
Absolvováním kurzu student
- porozumí hlouběji integrujícím fyzikálním idejím, obecným přístupům a širším souvislostem,
- bude schopen je vysvětlit a demonstrovat na příkladech a praktickém řešení konkrétních problémových úloh (formulovaných během kurzu mj. i podle zájmu jeho frekventantů).
Osnova
 • 1. Fyzikální systém a jeho stav.
 • 2. Vztažné soustavy.
 • 3. Pohybové rovnice a jejich řešení.
 • 4. Periodické děje.
 • 5. Vlnění.
 • 6. Zákony zachování.
 • 7. Klíčové experimenty.
Literatura
  doporučená literatura
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2000. xxiv, 1198. ISBN 8171962147. info
 • LANDAU, Lev Davidovič a Jevgenij Michajlovič LIFŠIC. Úvod do teoretickej fyziky 1. Mechanika. Elektrodynamika. první. Bratislava: Alfa, 1980. info
 • LANDAU, Lev Davidovič a Jevgenij Michajlovič LIFŠIC. Úvod do teoretickej fyziky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1982. 357 s. info
 • LACINA, Aleš. Základy termodynamiky a statistické fyziky. Praha: SPN, 1990. 270 s. ISBN 80-210-0113-5. info
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Ústní prezentace během kursu, závěrečná rozprava.
Informace učitele
Podmínky přihlášky ke kolokviu pro studenty kombinovaného studia: Absolvování dvou konzultací během semestru, v rámci nichž bude stručně probrán obsah disciplíny, okomentováno její zpracování v doporučené studijní literatuře a zadány požadavky pro samostatnou práci (pokud student neabsolvuje předmět prezenčně spolu s posluchači denního studia).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/F5055