F5900 Fyzika ve firmě

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Filip Münz, PhD. (přednášející)
doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta (50,00 %), Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta (50,00 %)
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 16:00–18:50 F1,01014
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Brno a jeho okolí se stává technologickým centrem České republiky a firmy zde působící dle očekávání nabízejí pracovní příležitosti i našim absolventům. Jde jak o relativně malé firmy, které se zabývají využitím nejnovějších technologií, kde se předpokládá zejména hluboké fyzikální vzdělání, ale i velké společnosti (často pobočky nadnárodních firem), kde se očekává také jistá znalost manažerských a ekonomických přístupů. Předmět Fyzika ve firmě má studentům přiblížit prostředí v obou skupinách firem.

Cílem předmětu je tedy seznámit studenty formou prezentací s náplní činnosti několika firem, zejména z brněnského regionu. Podle možností budou diskutovány, kromě využití fyzikálních poznatků, také manažerské a ekonomické aspekty práce ve firmě. Na konci kurzu student získá přehled o činnosti vybraných firem, zejména z brněnského regionu, které využívají při své činnosti současné fyzikální poznatky v oblasti polovodičového, leteckého, materiálového či textilního průmyslu. Průmyslové firmy budou doplněny o vybraná pracoviště AVČR, která tvoří přechod mezi těmito firmami a čistě akademickými pracovišti. Kurz by měl také pomoci studentům při výběru pracoviště pro absolvování předmětu Odborná praxe (F7700). Přednášky a diskuse budou podle možností a zájmu vhodně doplněny návštěvou jednotlivých firem.
Osnova
  • Pokusíme se zajistit prezentace zástupců např. z následujících firem a institucí:
  • FEI (Thermo Fischer), Brno - transmisní elektronové mikroskopy, nanotechnologie
  • Honeywell International, Brno – automatizace a řídící technika pro průmysl, budovy a domácnosti
  • ON SEMICONDUCTOR, Rožnov pod Radhoštěm – polovodičové součástky, výroba křemíku
  • Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o., Praha - rentgenová analýza, optika a detekce
  • TESCAN Orsay, Brno - rastrovací elektronové mikroskopy, litografie
  • Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno
Výukové metody
seminář (přednášky zvaných zástupců firem a ústavů), diskuze
Metody hodnocení
Studenti, kteří neprokáží dostatečnou účast na přednáškách příp. exkurzích, vypracují na závěr kurzu text v rozsahu 3-5 stran tykající se výzkumu v jedné z představených institucí.
Informace učitele
http://nymeria.physics.muni.cz/face/praxis/firma/?sched=1
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
S.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2021.