F6530 Spektroskopické metody

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18:00–18:50 F1,01014, Pá 10:00–11:50 F1,01014
Předpoklady
F3060 Kmity, vlny, optika || F3100 Kmity, vlny, optika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům
- popsat a vysvětlit základní spektroskopické metody a přístroje teoreticky i prakticky
- aplikovat tuto znalost při využití optické spektroskopie v oblasti kvalitativní a kvantitativní analýzy.
Osnova
 • měřené veličiny, generování spekter, šířka spektrální čáry
  hranol, difrakční mřížka, spektroskopické přístroje
  měření vlnových délek, normály a etalony, přístroje s vysokou rozlišovací schopností
  absorpční spektra, reflexní spektra
  fourierovská spektroskopie
  kvalitativní a kvantitativní analýza, citlivost
  vibrační spektroskopie: ramanská a infračervená spektroskopie
  spektroskopická elipsometrie
  laserová spektroskopie.
Literatura
 • P.Bousquet, Spectroscopy and its instrumentation, (Hilger, London) 1971.
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
aktivní účast na cvičení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2000, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.