F7700K Odborná praxe z fyziky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
80 hod praxe. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (cvičící)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Filip Münz, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis předmětu musí potvrdit vyučující
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je umožnit studentům magisterského studijního programu Fyzika seznámit se s činností vybraného průmyslového nebo výzkumného pracoviště, kde jsou využívány fyzikální metody.
Osnova
  • 1. Úvodní informační schůzka.
  • 2. Vlastní praxe.
  • 3. Závěrečné hodnocení.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠENK, Zdeněk. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : prakticky a přehledně podle normy OHSAS. 2., aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 311 s. ISBN 9788072637379. info
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Důležitost zapojení studentů do řešení problémů praxe. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 10-37, 27 s. ISBN 978-80-210-4482-1. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou praxe.
Metody hodnocení
Zápočet udělí vyučující kurzu na základě písemné zprávy o průběhu a výsledcích praxe v rozsahu minimálně 3 strany vyhotovené studentem a podepsané kontaktní osobou pracoviště.
Informace učitele
http://nymeria.physics.muni.cz/face/praxis/doc/pravidla_odborne_staze/
Předmět je vyučován každý semestr, výuka probíhá blokově. Student zapisuje variantu předmětu s koncovkou (K,E,T) podle pracoviště svého školitele.

Výběr pracoviště probíhá následovně.
U kontaktní osoby předmětu a na www stránkách
http://physics.muni.cz/praktika
je k dispozici seznam institucí, které jsou ochotné přijmout studenty na praxi, obsahující rovněž podmínky kladené institucí (ohledně počtu přijatých, vhodných období apod., na studenta - týkající se prospěchu, doporučení od pracovníků fyzikálních ústavů apod.). Student si vybere instituci a termín z uvedeného seznamu, s ohledem na uvedené podmínky, po konzultaci s vyučujícím kurzu. Některé instituce podmiňují přijetí studenta úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru prověřujícího způsobilost úspěšně absolvovat praxi, viz seznam, v jiných případech jde o rozhodnutí vyučujícího. Nalezení vhodného místa pro vykonání praxe není s ohledem na specifika předmětu garantováno.
Před nástupem do praxe obdrží student u vyučujícího dopis pro kontaktního zaměstnance vybrané instituce, ev. smlouvu k uzavření s touto institucí (je-li to nutná formalita). Jeden originál smlouvy student před udělením zápočtu vrátí, druhý zůstane instituci. Příslušný pracovník instituce pak potvrdí studentovi protokol o vykonání praxe, ten o jejím průběhu vypracuje zápis nebo prezentaci v rámci semináře. V případě vysokých nákladů spojených s praxí (doprava, ubytování) může student požádat (prostřednictvím vyučujícího) ředitele ústavu o finanční podporu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/F7700K