F9180 Diagnostické metody 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Voráč, Ph.D. (přednášející)
Ing. Miroslav Zemánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti porozumí principům vybraných diagnostických metod, tak aby je mohli využívat ve své práci. Studenti dále porozumí vlastnostem moderních mřížkových spektrometrú a detektorům používaných pro optickou emisní a absobční spektroskopii, získají základy laserové spektroskopie,spektroskopie pomocí Fabry - Perotova interferometru a dalších užitečných metod.
Osnova
 • Moderní mřížkové spektrometry, základní typy detektorů pro optickou emisní spektroskopii
 • Fabry - Perotův interferometr
 • Atomová absorpční spektrometrie
 • Laserová spektroskopie, laserové atomizátory v AS, laserová fluorescence, dálkový průzkum
 • A/D a D/A převodníky, paměťové osciloskopy
 • Metoda "háčků", holografie, schlierové metody ve fyzice plazmatu
 • Nedestruktivní testování - akustická emise, FFT, wavelet transformace, filtrování šumu
 • Charakterizace povrchů materiálů pomocí mikroskopických technik - přehled různých technik
Literatura
 • DEMTRÖDER, Wolfgang. Laser spectroscopy : basic concepts and instrumentation [Demtröder, 1998]. 2nd enl. ed. Berlin: Springer-Verlag, 1998. xcii, 924. ISBN 3-540-57171-X. info
 • GRIEM, Hans R. Principles of plasma spectroscopy. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xix, 366 s. ISBN 0-521-45504-9. info
 • MARR, Geopffrey V. Plasma spectroscopy [Marr, 1968]. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company, 1968. xii, 316 s. info
Výukové metody
přednášky, presentace vybraných témat specialisty, samostudium
Metody hodnocení
Prezentace přednášky na zvolené téma je povinné. Předmět je dále ukončen společnou diskusí o probíraných metodách.
Informace učitele
Starší název předmětu: Moderní experimentální metody A
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2022.