FA332 Repetitorium fyziky 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (přednášející)
RNDr. Pavel Konečný, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. (přednášející)
prof. Rikard von Unge, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Znalost obecné a teoretické fyziky na úrovni první skupiny okruhů k bakalářské zkoušce bakalářského studijního programu Fyzika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáška je koncipována jako závěrečné shrnutí kurzu obecné a teoretické fyziky. Jejím cílem je poskytnout jak celkový přehled, tak dostatečný nadhled, založený na vědomí integrujících fyzikálních idejí, znalosti obecných přístupů a porozumění širším souvislostem. Výklad se opírá o znalost dílčích fyzikálních disciplin, aniž by znovu opakoval detaily. Jeho součástí je i rozbor problematiky zkušebních okruhů státní závěrečné zkoušky z fyziky.
Na konci tohoto kurzu by měl student porozumět integrujícím fyzikálním idejím, obecným přístupům a širším souvislostem a být schopen je vysvětlit.
Osnova
 • 1. Struktura látky; hierarchie stavebních jednotek: tělesa, molekuly, atomy, elementární částice; interakce, vazby.
 • 2. Odezva fyzikální soustavy na vnější podnět, odezva a příčinnost, lineární odezva.
 • 3. Materiálové charakteristiky látek a jejich mikroskopická interpretace.
 • 4. Periodické děje a jejich matematický popis; periodická řešení pohybových rovnic; kmity; vlny; princip superpozice; vlnová rovnice.
 • 5. Pojem vlny v klasické a kvantové fyzice.
 • 6. Metody řešení fyzikálních problémů; model a jeho adekvátnost; teorie a její použitelnost; odhad; výpočet; aproximativní metody, poruchové metody, variační metody.
Literatura
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. Zv. 1 : The Feynman lectures on physics (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1980. 451 s. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. Zv. 2 : The Feynman lectures on physics (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1982. 493 s. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. Zv. 3 : The Feynman lectures on physics (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1988. 572 s. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1989. 452 s. ISBN 80-05-00029-4. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1990. 542 s. ISBN 80-05-00518-0. info
 • ALONSO, Marcelo a Edward J. FINN. Fundamental university physics. Volume 1, Mechanics. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1969. xvi, 435 s. info
 • ALONSO, Marcelo a Edward J. FINN. Fundamental university physics. Volume 2, Fields and waves. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1970. xviii, s. info
 • ALONSO, Marcelo a Edward J. FINN. Fundamental university physics. Volume 3, Quantum and statistical physics. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1969. ix, 598 s. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Kolokvium: prezenční písemné zpracování vylosovaného tématu a rozprava nad ním.
Informace učitele
Podmínky pro podání přihlášky ke kolokviu pro studenty kombinovaného studia: Absolvování dvou konzultací během semestru, v rámci nichž bude stručně probrán obsah discipliny, okomentováno její zpracování v doporučené studijní literatuře a zadány požadavky pro samostatnou práci (pokud student neabsolvuje předmět prezenčně spolu s posluchači denního studia).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.