FR004 Neionizující záření v zobrazovacích metodách - přednáška

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Marek Dostál, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět rozebírá teoretické základy MR zobrazování (základní principy, pochopení základních pulzních sekvencí, jejich využití v klinické praxi a nastínění možností fyzika ve vědecké i klinické praxi), ultrazvukové diagnostiky včetně metod dopplerovských, termografie a nastupujících zobrazovacích metod založených na jiných principech. Důraz je kladen na teoretické a technické aspekty výše specifikovaných zobrazovacích metod a s nimi spojené otázky bezpečnosti pro zdravotnický personál i pacienty.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student rozumět principům zobrazování pomocí magnetické rezonance a bude mít představu o jeho využití v klinické praxi. Bude obeznámen se základy fyziky ultrazvuku a bude rozumět aplikacím v oblasti zobrazovacích metod. Bude rozumět principům termografie a bude mít představu o využití v klinické praxi.
Osnova
  • 1. Základní principy MRI: Tvorba a detekce signálu Prostorové kódování, k-prostor, rekonstrukce obrazu Popis základních pulzních sekvencí Pokročilé techniky zobrazení Optimalizace pulzních sekvencí v klinické praxi z pohledu fyzika Artefakty obrazu a jejich korekce Pokročilé pulzní sekvence MRI a výzkum
  • 2. Ultrazvukové zobrazení a dopplerovské metody Akustické vlastnosti tkání Ultrazvuk a jeho zdroje Zobrazení A,B a M Dopplerovské a kombinované metody Ultrazvuková elastografie
  • 3. Termografie (principy klinické využití)
  • 4. Zobrazovací metody v oftalmologii (přehled)
  • 5. Nastupující zobrazovací metody (přehled novinek)
Literatura
  • HRAZDIRA, Ivo. Biofyzikální základy ultrasonografie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. 69 s.
  • Brian M. Dale, Mark A. Brown, Richard C. Semelka, MRI: Basic Principles and Applications, 5-té vydání, Wiley-Blackwell, 2015.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.