G6040 Ročníková práce II

Faculty of Science
Spring 2003
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Recommended Type of Completion: graded credit. Other types of completion: z (credit).
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Earth Sciences Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
( J0001 English || GJ011 Angličtina pro geology || JAG05 Angličtina pro geology - zkouška || JA001 Academic English || NOW ( JAG05 Angličtina pro geology - zkouška )|| NOW ( JA001 Academic English ))&&( J0002 French || JF002 Francouzština || JN002 German || JR002 Ruština || JS002 Španělština || GJ012 Němčina pro geology || GJ013 Francouzština pro geology || GJ014 Španělština pro geology || GJ015 Ruština pro geology || JF001 Akademická francouzština || JN001 Akademická němčina || JR001 Akademická ruština || JS001 Akademická španělština || NOW ( JF001 Akademická francouzština )|| NOW ( JN001 Akademická němčina )|| NOW ( JR001 Akademická ruština )|| NOW ( JS001 Akademická španělština )|| JFG05 Francouzština pro geology - zkouška || JNG05 Němčina pro geology - zkouška || JRG05 Ruština pro geology - zkouška || JSG05 Španělština pro geology - zkouška || NOW ( JFG05 Francouzština pro geology - zkouška )|| NOW ( JNG05 Němčina pro geology - zkouška )|| NOW ( JRG05 Ruština pro geology - zkouška )|| NOW ( JSG05 Španělština pro geology - zkouška ))&& G5040 Ročníková práce I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Předmět je formou řízené samostatné práce. Jeho obsahem je vypracování rešeršní nebo výzkumné zprávy a její věřejná obhajoba před odborníky z daného oboru.
Syllabus
  • Studium literatury k zadané problematice, též sběr vlastních dat, jejich vyhodnocení a interpretace.
Literature
  • Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet ve vědě. -
  • Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. (1999): Jak
Assessment methods (in Czech)
Samostatná vědecká práce ukončená veřejnou obhajobou práce.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Předmět je ukončen veřejnou obhajobou odevzdané práce.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2003/G6040