G7411 Meteority, tektity a impaktní struktury

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Gadas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Gadas, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předpokladem pro absolvování přednášky je základní orientace v geologické historii Země v souvislosti s interakcemi s extraterestrickými tělesy a zájem o přednášenou problematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznámit posluchače se základní terminologií v oboru extraterestrických těles, způsobem jejich klasifikace, dále s jevy a jejich příklady a stejně tak s důsledky jejich interakce se Zemí.
Výstupy z učení
Cílem přednášky je seznámit posluchače se základní terminologií v oboru extraterestrických těles, způsobem jejich klasifikace, dále s jevy a jejich příklady a stejně tak s důsledky jejich interakce se Zemí. Hlavním výstupem kurzu bude schopnost studentů orientovat se v základní terminologii v oboru extraterestrických těles, dále v jejich klasifikaci, mineralogii a petrografii. Studenti se naučí na příkladech impaktních kráterů na Zemi popsat jejich strukturu a procesy při takových jevech probíhajících.
Osnova
  • V první části se posluchač seznámí se základní terminologií v dané problematice. Dále s klasifikací extraterestrických těles na základě jejich charakteristik. Následovat budou příklady interakcí těchto těles se Zemí a jejich důsledky. Součástí přednášky bude i prohlídka příkladů různých typů meteoritů a tektitů, popřípadě impaktních hornin.
Literatura
  • Tektites (Orig.) : Tektity. info
  • KAVASCH, Julius. The Ries meteorite crater : a geological guide. Translated by Beryl Höfling. 1st. engl. ed. Donauwörth: Ludwig Auer, 1986. 87 s. ISBN 3403017877. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášky ve dvou blocích.
Metody hodnocení
Hodnocení bude provedena na základě výsledku písemného testu.
Informace učitele
předmět G7411 Meteority, tektity a impaktní struktury bude vyučován blokově v následujících termínech: 3.4.2020 10.00-13.00, učebna G1, budova 03 24.4.2020 10.00-13.00, učebna G1, budova 03 vyučující: Mgr. Petr Gadas, Ph.D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2019/2020.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/G7411