G9801 Metamorfní petrologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. David Buriánek, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jana Kotková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 2. až Pá 15. 5. Po 12:00–13:50 G1,01004, Po 14:00–14:50 G1,01004
Předpoklady
G3021 Petrografie G7501 Fyzikální geochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška je věnována aplikaci principů fyzikální geochemie na reálné geologické systémy.
Výstupy z učení
Po zvládnutí studované problematiky je student schopen: (1) samostatně sestrojit fázový diagram pro studovaný systém, (2) rozhodnout o typu krystalizace systému, (3) dešifrovat podmínky vzniku (p, T, složení zdrojového materiálu) a (4) rekonstruovat cestu vývoje dané horniny.
Osnova
 • Metamorfované horniny
 • Budou detailně probírány jednotlivé typy metamorfovaných hornin s důrazem na jejich genezi z hlediska geotektonického prostředí. Budou též pojednány metody studia hornin s cílem určit P-T podmínky jejich vzniku a vývoje tedy studium rovnovážných asociací a metamorfních reakcí, vznik a využití zonality v minerálech, geotermobarometrie, geochronologie, petrogenetické mřížky a metamorfní dráhy P-T. Budou prezentovány příklady zejm. z oblasti Českého masívu.
 • 1. Metapelity, křemeno-živcové horniny (ortoruly)
 • 2. Metabazity a mafické horniny
 • 3. Metakarbonáty, vápenato-silikátové horniny.
 • 4. Vysokoteplotní a ultravysokoteplotní metamorfóza, nízko-, středně a vysokotlaké granulity, anatexe, migmatity, kontaktní metamorfóza.
 • 5. Metamorfní procesy, přeměny minerálů a hornin v pevné fázi.
 • 6. Role fluid.
 • 7. Rychlost metamorfních procesů.
Literatura
  povinná literatura
 • KONOPÁSEK, Jiří. Metamorfní petrologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 241 s. ISBN 8071846686. info
 • SPEAR, Frank S. Metamorphic phase equilibria and pressure-temperature-time paths. Washinton, D. C.: Mineralogical Society of America, 1993. xxii, 799. ISBN 0939950340. info
  doporučená literatura
 • SPEAR, Frank S. a Simon M. PEACOCK. Metamorphic pressure - temperature - time paths. Washington: American Geophysical Union, 1989. viii, 102. ISBN 0875907040. info
 • ÁRKAI, Peter. Metamorphic rocks : a classification and glossary of terms : recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks. Edited by D. J. Fettes - Jacqueline Desmons. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xii, 244. ISBN 9780521868105. info
 • BUCHER, Kurt a R. H. GRAPES. Petrogenesis of metamorphic rocks. 8th ed. Heidelberg: Springer, 2011. xii, 428. ISBN 9783540741695. info
 • YARDLEY, B. W. D., C. GUILFORD a W. S. MACKENZIE. Atlas of metamorphic rocks and their textures. 1st ed. Essex: Longman Scientific & Technical, 1995. 120 s. ISBN 0582301661. info
 • Metamorphic rocks and their geodynamic significancea petrological handbook. Edited by Jacques Kornprobst. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002. xvi, 208 p. ISBN 0-306-48097-2. info
Výukové metody
přednášky, průběžné testy
Metody hodnocení
Ve cvičení jsou pravidelně zadávány písemné testy, je třeba dosáhnout alespoň 70% úspěšnosti. Zkouška probíhá ve formě písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2019/2020.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/G9801