GA361 Paleoentomologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. (přednášející), doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (zástupce)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 38 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/38, pouze zareg.: 0/38, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/38
Jiné omezení: Kapacita posluchárny
Mateřské obory
předmět má 41 mateřských oborů, zobrazit
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2011/2012.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2007, jaro 2010, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016.