JAF05 English for Physicists - Examination

Faculty of Science
Spring 2006
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Hana Ševečková, M.A. (lecturer)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Věra Hranáčová (lecturer)
PhDr. Hana Němcová (lecturer)
Mgr. Milada Pavlovová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Language Centre, Faculty of Science Division - Language Centre
Contact Person: JUDr. Helena Sýkorová
Prerequisites (in Czech)
Znalost anglického jazyka na středoškolské úrovni. Zvládnutí dovedností, které jsou obsahem 4 semestrů výuky odborné angličtiny - viz sylaby jednotlivých semestrů.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Jedná se o zkoušku z odborného jazyka, jejímž cílem je ověřit způsobilost studenta pracovat s odborným textem a prezentovat odborné téma.
Syllabus (in Czech)
  • Požadavky ke zkoušce z odborné angličtiny: Písemná část: a) test z gramatiky (nebyl-li vykonán v rámci zkoušky z akademické angličtiny) b) test dovedností práce s odborným textem c) překlad 5 normostran odborného textu (z A do Č)včetně slovníčku klíčových odborných výrazů Ústní část: a) prezentace odborného textu - 10 minutová prezentace výtahu z přeloženého textu v anglickém jazyce za použití patřičných prezentačních technik (jazykové prostředky a technické vybavení) b) pohovor na obecná i odbornější témata týkající se vysokoškolského studia Originál textu a překlad (včetně uvedení zdroje) je nutno odevzdat 4 pracovní dny před termínem zkoušky. Pravidla uznávání zkoušek z anglického jazyka jsou na adrese http://www.sci.muni.cz/cjv/index.html.
Literature
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška se skládá z písemné a ústní části - viz osnova.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2006/JAF05