M1710p Zobrazovací metody 1 - přednáška

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
2/0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
  • Přehled zobrazovacích způsobů; promítací aparát, dvojobrazová zobrazení, dvojstopá zobrazení. Invarianty rovnoběžného a středového zobrazení; dělící poměr tří bodů. Afinní zobrazení; osová afinita. Afinní vztah mezi kružnicí a elipsou. Kótované promítání; zobrazení lineárních útvarů, řešení polohových a metrických úloh, zobrazení kružnice, zobrazení hranatých a oblých těles. Aplikace kótovaného promítání; základy teoretického řešení střech, úvod do topografických ploch.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim1999/M1710p