M3710 Zobrazovací metody 3

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
3/3/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Bohumil Šmarda, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Předpoklady
M2710 && M2730
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Kosoúhlé promítání; body,přímky a roviny; polohové a metrické úlohy; tělesa a řezy těles rovinami. Volné rovnoběžné promítání; stereometrie. Středové promítání; polohové a metrické úlohy; tělesa a řezy těles rovinami. Věta Queteletova a Dandelinova; rovinné řezy válcové a kuželové plochy; středový průmět kružnice a koule.
Literatura
  • Urban A., Deskriptivní geometrie I (2.vydání), SNTL Praha 1977
  • KadeřávekF.,Klíma J.,Kounovský J.,Deskriptivní geometrie I.(3.vydání), ČSAV Praha 1946
  • MACHALA, František. Středové promítání a lineární perspektiva. Vyd. 2. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1992. 132 s. ISBN 8070671653. info
  • PISKA, Rudolf a Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. I [Piska, 1972]. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1972. 429 s. info
  • PISKA, Rudolf a Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. II [Piska, 1966]. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1966. 313 s. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011 - akreditace, podzim 2015, podzim 2017.