M4410 Maticová algebra pro statistiku

Přírodovědecká fakulta
jaro 2000
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Zelinka, Dr. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.
Předpoklady
M1401 Lineární algebra a polynomy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Pseudoinverzní matice: definice, existence a jednoznačnost, základní vlastnosti, některé výpočetní metody, nejlepší přibližné řešení soustavy lineárních rovnic
  • Použití lineární algebry ve statistice: variační matice, korelační matice, Wishartova matice, vícerozměrné normální rozdělení, Pearsonovo X^2 rozdělení
  • Lineární regresní model: motivace, definice, odhadnutelné lineární funkce, nejlepší nestranný lineární odhad, Gaussova - Markovova věta
Literatura
  • SEARLE, S. R. Matrix algebra useful for statistics. New York: John Wiley & Sons, 1982. 438 s. ISBN 0471866814. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002.