M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/2/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Roman Plch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Žárská (pomocník)
Garance
RNDr. Roman Plch, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 8:00–8:50 M1,01017
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M5751/01: St 8:00–9:50 MP1,01014, R. Plch
M5751/02: Út 12:00–13:50 MP1,01014, R. Plch
M5751/03: St 10:00–11:50 MP1,01014, R. Plch
Předpoklady
M7541 Základy využití počítačů || M1141 Základy ICT pro matematiky
Předpokládá se absolvování předmětu M1141.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 66 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 64/66, pouze zareg.: 0/66, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/66
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: připravovat zdrojové dokumenty v systému LaTeX; vytvářet tabulky a obrázky a začleňovat je do výsledného dokumentu; psát v LaTeXu odborný matematický text; publikovat matematické texty na webu; vytvářet prezentace s matematickým textem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
připravovat zdrojové dokumenty v systému LaTeX; používat základní typografická pravidla pro sazbu českých matematických textů; vytvářet tabulky a obrázky a začleňovat je do výsledného dokumentu; psát v LaTeXu odborný matematický text; členit text do kapitol, sekcí,...; definovat matematická prostředí pro věty, definice, důkazy; vytvářet seznam použité literaturu a citovat podle aktuální normy; publikovat matematické texty na webu; vytvářet prezentace s matematickým textem.
Osnova
 • Úvod do systému TeX - historie a vývoj, filozofie systému.
 • Cyklus zpracování dokumentu, syntaxe jazyka, makro LaTeX.
 • Příprava zdrojového textu, práce s písmy, speciální znaky, práce s typografickými jednotkami.
 • Úprava stránky, odstavce a řádku, poznámky pod čarou, používání skupin.
 • Vytváření tabulek.
 • Sazba matematiky, rovnice a vzorce na více řádků, členění matematického textu.
 • Psaní jednoduchých maker - používání parametrů.
 • Práce s grafikou, tvorba obrázků v TeXu, začleňování obrázků vytvořených externě.
 • Převod dokumentu do formátu PDF a HTML, hypertextové dokumenty a jejich publikace na Webu.
Literatura
 • LOMTATIDZE, Lenka a Roman PLCH. Sázíme v LaTeXu diplomovou práci z matematiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 122 s. ISBN 80-210-3228-6. info
 • RYBIČKA, Jiří. LATEX pro začátečníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2003. 238 s. ISBN 80-7302-049-1. info
 • GRÄTZER, George A. Math into TeX : a simple introduction to AMS-LaTeX. Boston: Birkhäuser, 1993. 294 s. ISBN 0817636374. info
 • LAMPORT, Leslie. LATEX :a document preparation system : user's guide and reference manual. 2nd ed. Boston, Mass.: Addison Wesley, 1994. xvi, 272 s. ISBN 0-201-52983-1. info
 • GOOSSENS, Michel, Frank MITTELBACH a Sebastian RAHTZ. The LaTeX graphics companion :illustrating documents with TeX and PostScript. Boston: Addison-Wesley, 1997. xxv, 554 s. ISBN 0-201-85469-4. info
 • GOOSSENS, Michel. The LaTeX web companion :intergating TeX, HTML and XML. Boston: Addison-Wesley, 1999. xxii, 524. ISBN 0-201-43311-7. info
 • GOOSSENS, Michel, Frank MITTELBACH a Alexander SAMARIN. The LaTeX companion. Reading, Mass.: Addison Wesley, 1994. 528 s. ISBN 0-201-54199-8. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:M5751!
Výukové metody
Výuka v tomto semestru bude prezenční. Cvičení budou probíhat v počítačové učebně MS.Na každém cvičení bude zadán praktický úkol.
Metody hodnocení
K zápočtu je třeba vyřešit všechny pravidelně zadávané ukoly ve cvičení do 14-ti dnů od data zadání, zvládnout praktický test u počítače minimálně s 50% úspěšností.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.math.muni.cz/~plch/vyuka/tex/tex.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/M5751