MA512 Seminář ze školské matematiky V

Přírodovědecká fakulta
jaro 2000
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Peter Krupka, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Po ověření kvalitního zvládnutí středoškolského učiva matematiky se v semináři probírají metody řešení příkladů úrovně Matematické olympiády. Vhodná tematika: úlohy o rovnicích a mnohočlenech, algebraické nerovnosti, úlohy z teorie čísel.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2000/MA512