XS052 Pedagogical communication

Faculty of Science
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
At the end of the course students should be able to: - recognise key aspects of communication in general and their influence to create pozitive psychosocial climate in schoul clase - understand importace interaction in communication and pay more attention to it in her/his own communication - acquire overview of elementary patterns and elements of successful communication, appreciate importace of share in safe space - notify important conditions of effective teaching at school - understand interconnection communication, interaction and organization in teaching and its influence to motivation pupils for kooperative behavior
Syllabus
  • Communication, its meaning in life in general and the significant importance at school. Interconnection of communication and personal relationship. Intentional creating kindly psychosocial climate in school clases. Elementary condition of effective teaching. Communication as the main instrument of teachers for organization, leadership and management of events in classroom. Support of active participace pupils in lessons. Attention and care to impersonal relationship in the clase. Development of communication and cooperation among pupils. Particularity of communication in pedagogical situation. Significant factors affect communication at school. Elementary principles of good communication. Patterns and elements of successful communication. Initiative, reception, pay attention, affective attunement, label, support of constitution aminy pupils and their regulation by teachers, dialogue, discussion, solve conflicts, attunment leadership of pupils in class
Literature
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 9788073674274. info
  • NOVÁČKOVÁ, Jana. Mýty ve vzdělávání : o škodlivosti některých zaběhaných představ o učení, škole a výchově a cestách, jak je překonat. 3. aktualiz. vyd. Kroměříž: Spirála, 2006. 48 s. ISBN 8090187382. info
  • KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. 2. vyd. Kroměříž: Spirála, 2006. 286 s. ISBN 8090187374. info
  • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 289 s. ISBN 8073671182. info
  • Efektivní učení ve škole. Edited by Dominik Dvořák. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 142 s. ISBN 8071785563. info
  • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 172 s. ISBN 8071789666. info
  • MAREŠ, Jiří and Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
Teaching methods
- theoretical preparation in the form of a seminar with an emphasis on current educational issues and demanding teaching situations - theoretical preparation in the form of a seminar with an emphasis on developing the competences of a future teacher and pupil
Assessment methods
Credit - regular and in time writing reflexion after every session, which student will put into interactive warp in the electronic form according to instruction of teacher, carry out tasks as homeworks - fulfil special videoquestionare as preparation at home for lessons.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Spring 2012, Autumn 2011 - acreditation, spring 2012 - acreditation, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, autumn 2017, spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2019/XS052