XS430 Reflektivní seminář 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (cvičící)
Mgr. Lenka Drlíková (cvičící)
Mgr. Aleš Kobza, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. (cvičící)
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Eva Dobrovolná (pomocník)
Mgr. Veronika Kyasová (pomocník)
RNDr. Valerie Richterová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Dagmar Šašinková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 38 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/38, pouze zareg.: 0/38
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je určen k organizovaným diskusím vybraných témat středoškolské výuky. Jeho těžiště spočívá především v samostatné domácí přípravě studenta. Seminární vystoupení studentů obsahují výklad dané problematiky na středoškolské úrovni a má simulovat část gymnaziální hodiny věnované probírání nové látky. Po výstupu následuje diskuse, při níž vedoucí učitel i ostatní účastníci semináře (spolužáci, zkušený učitel střední školy, středoškolští studenti) hodnotí odbornou a didaktickou úroveň výstupu. • Hlavním cílem kurzu je rozvíjení pedagogických schopností a dovedností studentů.
Výstupy z učení
Hlavním cílem kurzu je rozvíjení pedagogických schopností a dovedností studentů. Na jeho konci by studenti měli být schopni: Připravit výklad dané partie středoškolské látky. Výklad realizovat s aktivním zapojením studentů. Kriticky posoudit výstupy ostatních studentů v semináři.
Osnova
  • Seminář je společný pro všechny obory učitelského studia. Jednotlivá témata vycházejí ze středoškolského učiva přírodních věd.
Literatura
  • Středoškolské učebnice přírodovědných předmětů
Výukové metody
Seminář se studentskými výstupy a diskusí.
Metody hodnocení
Nutná 80% prezenční účast + stanovený počet úspěšných výstupů během semestru (typicky 2). U experimentálních oborů (fyzika, chemie, biologie) je nutné alespoň jeden výstup doplnit ecperimentem a nebo praktickou ukázkou.
Informace učitele
Studenti si pro svoje seminární vystoupení vybírají z celkové osnovy předmětu celek, který považují za přiměřený pro jednu středoškolskou hodinu fyziky, vypracovávají na ni písemnou přípravu, kterou po svém výstupu odevzdávají.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.