XS450a Communication skills training

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Přibyla (cvičící)
Mgr. Hana Vrtalová (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Holík
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 12/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
The aim of this course is to improve students' ability to interact and communicate (ie listening and speaking) with people. Training outcomes are necessarily dependent on individual dispositions, but after the course each student should be able to:
To create and deliver a good short speech (5 min. Such as a personal introduction)
To structure a complicated idea, so that could be communicated to the audience.
To analyze the specific communication situation (eg conflict with the student) and propose a way to improve
Výstupy z učení
After completing the course students will be able to:
Create and present a short speech (cca 5 min., e.g. personal introduction)
Structure a complicated idea in a way so it can be conveyed to a listener
Give high quality feedback
Osnova
 • Areas of training:
 • Presentation Skills:
 • Nonverbal expression - eye contact, movement of the speaker ...
 • Short forms (5 min): personal presentation, Pecha Kucha ...
 • "Capture the essence"
 • Improvised performance on a given topic
 • Structure your speech - how to deliver comlicated topic
 • Communication skills:
 • Active listening
 • Asking questions
 • Specialsituations: personal feedback, communication in conflict situations  
 • Dealing with emotions - labeling, expressing emotions, ...
 • Specifické situace: osobní zpětná vazba, komunikace v konfliktních situacích
 • Práce s emocemi - labeling, vyjadřování emocí, ...
Literatura
  doporučená literatura
 • PLAMÍNEK, Jiří. Konflikty a vyjednávání : umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 136 s. ISBN 9788024729442. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 176 s. ISBN 9788024727066. info
  neurčeno
 • M.B.Rosenberg: Nonviolent communication
Výukové metody
Active training (individualy or in groups) thourgh tasks and activities followed by review or feedback.
Metody hodnocení
Homeworks are required during the semester. (max 30 minutes a week, typically the preparation of a short spoken presentation, reading the theory or watching specific lecture) Credit is awarded for active participation in lessons
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/XS450a