Z0136 Územní plánování a urbanismus

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marek Lichter (cvičící)
Garance
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 Z2,01032
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0136/01: Po 17:00–17:50 Z3,02045, M. Lichter
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění obecným východiskům urbanismu a prostorového plánování; poznání nejvýznamnějších urbanistických teorií a koncepcí; popis praktických nástrojů územního plánování; seznámení se s realitou prostorového plánování zejména v evropském prostředí; praktické osvojení nástrojů územního plánování v české praxi; seznámení se s konkrétními urbanistickými projekty a jejich tvůrci
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- uplatnit geografické poznatky v prostředí územního plánování;
- spolupracovat s urbanisty a architekty;
- porozumět podstatě územně-plánovacích podkladů a dokumentace ;
- popsat historický vývoj plánovací praxe ;
Osnova
 • 1. Základní pojmy prostorového plánování, podstata plánování; typy plánovacích akcí;
 • 2. Vývoj společnosti a prostorového plánování, vývoj moderního územního plánování;
 • 3. Významné urbanistické koncepce 19. a 20. století - zahradní města, Geddes, Wright, Le Corbusier;
 • 4. Plánování mezi válkami, Československo a západní Evropa, plánování ve vybraných českých městech;
 • 5. Územní a regionální plánování v socialistickém Československu, územně-plánovací koncepce, srovnání s vybranými socialistickými zeměmi a západní Evropou;
 • 6. Prostorové plánování v evropském měřítku, evropské plánovací systémy;
 • 7. Soudobá plánovací praxe v ČR, vývoj a důležití aktéři;
 • 8. Územní plánování na národní a krajské úrovni, dokumenty a vybraná témata;
 • 9. Územní plánování na mikroregionální a místní úrovni, dokumenty a vybraná témata, problematika plánování v městském prostředí.
Literatura
 • LÖW, Jiří a Igor MÍCHAL. Krajinný ráz. 1. vyd. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2003. 552 s. ISBN 80-86386-27-9. info
 • HALL, Peter Geoffrey. Cities of tomorrow :an intellectual history of urban planning and design in the twentieth century. 3rd ed. Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 2002. xviii, 553. ISBN 0-631-23252-4. info
 • NEWMAN, Peter a Andy THORNLEY. Urban planning in Europe : international competition, national systems and planning projects. London: Routledge, 1996. xii, 291. ISBN 041511179X. info
 • MAIER, Karel. Územní plánování. Praha: České vysoké učení technické, 1993. 85 s. ISBN 8001010120. info
Výukové metody
Výukové metody - přednášky, domácí příprava referátů, tematické exkurze, diskuse, prezentace odborníků v dané oblasti.
Metody hodnocení
Zkouška ve formě písemného testu. Předpokladem připuštění ke zkoušce je splnění cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.