Z7894 Geoinformační technologie v sociální geografii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (přednášející)
Mgr. Václav Paleček (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 Z2,01032
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z7894/01: Čt 16:00–16:50 Z1,01001b, V. Paleček
Předpoklady
Student navazujícího studia oborů Sociální geografie a regionální rozvoj nebo Aplikovaná geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na podporu projektově orientované výuky na GÚ MU a praktického propojení oblasti geoinformatiky a sociální geografie. Cílem předmětu je naučit studenty sociální a aplikované geografie efektivně analyzovat vybrané problémy v sociální geografii (alokační úlohy, geomarketink, analýzy kriminality, apod.), prakticky využívat znalosti GIS nástrojů, zpracovat GIS projekt a zavést vysoce aktuální problematiku geoinformačních metod do výuky sociální geografie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni prozumět problematice využití GIS ve vybraných úlohách sociální geografie a prakticky je použít pro analýzu a prezentaci.
Osnova
 • 1. Úvod do geoinformační problematiky ve sociální geografii – vymezení pojmů, historie;
 • 2. Vybrané datové zdroje a formáty a jejich užití (prostorové datové infrastruktury, souřadnicové systémy, geokódování);
 • 3. Geoinformační technologie a metody pro sociální geografii (prostorová analýza a prostorové dotazy, síťové analýzy, tematické mapování a vizualizace vícerozměrných dat, podpora rozhodování);
 • 4. Aktuální vybraná témata sociální geografie vhodná pro geoinformační podporu;
 • 5. Alokační úlohy;
 • 6. Geomarketing;
 • 7. Analýzy kriminality;
 • 8. Geoinformační technologie v krizovém řízení;
 • 9. Vizualizace časoprostorových dat.
Literatura
  doporučená literatura
 • Environmental criminology and crime analysis. Edited by Richard Wortley - Lorraine Green Mazerolle. 1st pub. Cullompton: Willan publishing, 2008. xxi, 294. ISBN 9781843922810. info
  neurčeno
 • PARKER, Robert Nash a Emily K. ASENCIO. GIS and spatial analysis for the social sciences : coding, mapping and modeling. New York, NY: Routledge, 2008. xx, 246. ISBN 9780415989626. info
 • GIS-based studies in the humanities and social sciences. Edited by Atsuyuki Okabe. Boca Raton: Taylor & Francis, 2006. 328 s. ISBN 084932713X. info
Výukové metody
přednáška a skupinový projekt
Metody hodnocení
Předmět je zakončen závěrečným skupinovým projektem a ústní zkouškou/testem v rozsahu přednášené látky.
Informace učitele
http://www.muni.cz/people/1919/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/Z7894