Z8106 Matematická kartografie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 14:00–15:50 Z3,02045
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8106/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–16:50 Z3,02045, R. Štampach
Předpoklady
Z2062 Geografická kartografie || Z0062 Kartografie a geoinformatika || Z2062p Geografická kartografie
Studenti musí teoreticky i prakticky ovládat základy kartografické tvorby. Musí znát pravidla pro tvorbu tématických i zeměpisně všeobecných map. Musí mít znalosti o státním mapovém díle - o mapách vytvářených národní mapovací agenturou a Armádou ČR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s:
- matematicko geometrických základy modelů terénu
- teorií kartografických zobrazení
- teorií různých druhů zkreslení a jejich výpočty
- základními vlastnostmi kartografických zobrazení
- vlastnostmi kartografických zobrazení používaných ve státních souřadnicových systémech
- procvičit použití různých druhů kartografických zobrazení, výpočet zkreslení a další praktické úlohy v různých programech GIS
Výstupy z učení
Studenti budou schopni zvolit vhodné kartografické zobrazení pro zadané území nebo zadaný typ mapy.
Studenti budou znát vlastnosti kartografických zobrazení využívaných ve státním mapové díle.
Studenti budou schopni vypočítat zkreslení na dané mapě.
Osnova
 • 1. Matematický základ modelů terénu. Úkoly matematické kartografie při tvorbě matematicko geometrického základu modelů terénu. Přehled souřadnicových soustav na referenčních plochách a v zobrazovací rovině.
 • 2. Pojem a charakteristika zkreslení. Pojem zkreslení, jeho druhy, praktické důsledky pro zobrazení objektů a jevů, vztah zkreslení a měřítka map.
 • 3. Délkové zkreslení, extrémní délkové zkreslení. Pojem, základní vztahy, průběh zkreslení, význam pro hodnocení map.
 • 4. Úhlové a plošné zkreslení. Pojem, základní vztahy, průběh zkreslení, význam pro hodnocení map.
 • 5. Zobrazení referenčního elipsoidu na kouli. Základní charakteristiky, jejich vlastnosti, základní vztahy a vzorce, hlavní oblasti jejich použití.
 • 6. Jednoduchá válcová zobrazení. Základní charakteristiky, jejich vlastnosti, základní vztahy a vzorce, hlavní oblasti jejich použití.
 • 7. Jednoduchá kuželová zobrazení. Základní charakteristiky, jejich vlastnosti, základní vztahy a vzorce, hlavní oblasti jejich použití.
 • 8. Jednoduchá azimutální zobrazení. Základní charakteristiky, jejich vlastnosti, základní vztahy a vzorce, hlavní oblasti jejich použití.
 • 9. Nepravá a obecná zobrazení. Základní charakteristiky, jejich vlastnosti, základní vztahy a vzorce, hlavní oblasti jejich použití.
 • 10. Gaussovo zobrazení. Základní charakteristiky zobrazení, užití zobrazení v S-1942/83 a WGS84.
 • 11. Křovákovo zobrazení v S-JTSK. Základní charakteristiky zobrazení, užití zobrazení ve státní správě ČR.
 • 12. Transformace mezi zobrazeními. Princip, metody, praktická řešení.
 • 13. Aplikace zobrazení v nástrojích GIS.
Literatura
  povinná literatura
 • [12] Základy matematická kartografie, studijní texty, ISBN: 978-80-7231-297-9, 157 s., 122 obrázků, Vydavatelská skupina UO Brno 2007, http://user.unob.cz/talhofer/
  neurčeno
 • SRNKA, Erhart. Matematická kartografie [Srnka, 1986]. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 1986. 302 s. info
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení.
Zpracování mapových zobrazení pro dané území.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen závěrečným písemným testem, v případě neúspěchu ústní zkouška. Podmínkou pro absolvování testu je úspěšné odevzdání všech cvičeních.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.