Z8106 Matematická kartografie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 9:00–10:50 Z2,01032
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8106/01: St 11:00–11:50 Z2,01032, R. Štampach
Předpoklady
Z2062 Geografická kartografie || Z0062 Kartografie a geoinformatika || Z2062p Geografická kartografie
Předmět předpokládá znalosti matematiky na úrovni ukončeného středoškolského studia. Také se předpokládá znalost základů kartografie, tvorby map a především dobrá znalost státních mapových děl ČR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s významem matematicko geometrických základů modelů terénu a úlohou matematické kartografie při jejich tvorbě, se základními vlastnostmi kartografických zobrazení a s kartografickými zobrazeními používanými ve státních souřadnicových systémech a u všeobecně zeměpisných map.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti chápat problematiku kartografických zobrazení. Zjistí, které zobrazení se hodí k jakému účelu a naučí se vytvořit si zobrazení podle sebou definovaných podmínek. Pochopí význam jednotlivých položek, které běžně nastavují v GIS programech za pár sekund, aniž by o nich přemýšleli.
Osnova
 • 1. Matematický základ modelů terénu. Úkoly matematické kartografie při tvorbě matematicko geometrického základu modelů terénu. Přehled souřadnicových soustav na referenčních plochách a v zobrazovací rovině
 • 2. Pojem a charakteristika zkreslení. Pojem zkreslení, jeho druhy, praktické důsledky pro zobrazení objektů a jevů, vztah zkreslení a měřítka map.
 • 3. Délkové zkreslení, extrémní délkové zkreslení. Pojem, základní vztahy, průběh zkreslení, význam pro hodnocení map.
 • 4. Úhlové a plošné zkreslení. Pojem, základní vztahy, průběh zkreslení, význam pro hodnocení map.
 • 5. Zobrazení referenčního elipsoidu na kouli. Základní charakteristiky, jejich vlastnosti, základní vztahy a vzorce, hlavní oblasti jejich použití.
 • 6. Jednoduchá válcová zobrazení. Základní charakteristiky, jejich vlastnosti, základní vztahy a vzorce, hlavní oblasti jejich použití.
 • 7. Jednoduchá kuželová zobrazení. Základní charakteristiky, jejich vlastnosti, základní vztahy a vzorce, hlavní oblasti jejich použití.
 • 8. Jednoduchá azimutální zobrazení. Základní charakteristiky, jejich vlastnosti, základní vztahy a vzorce, hlavní oblasti jejich použití.
 • 9. Nepravá a obecná zobrazení. Základní charakteristiky, jejich vlastnosti, základní vztahy a vzorce, hlavní oblasti jejich použití.
 • 10. Gaussovo zobrazení. Základní charakteristiky zobrazení, užití zobrazení v S-1942/83 a WGS84.
 • 11. Křovákovo zobrazení v S-JTSK. Základní charakteristiky zobrazení, užití zobrazení ve státní správě ČR.
 • 12. Transformace mezi zobrazeními. Princip, metody, praktická řešení.
 • 13. Aplikace zobrazení v nástrojích GIS.
Literatura
 • SRNKA, Erhart. Matematická kartografie [Srnka, 1986]. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 1986. 302 s. info
 • [12] Základy matematická kartografie, studijní texty, ISBN: 978-80-7231-297-9, 157 s., 122 obrázků, Vydavatelská skupina UO Brno 2007, http://user.unob.cz/talhofer/
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení s výpočty a zpracováním mapového zobrazení pro dané území. Součástí cvičení může být i měření v terénu.
Metody hodnocení
Podmínky přístupu k zkoušce:
V průběhu semestru musí studenti úspěšně odevzdat 4-5 praktických cvičení.
Zkouška v případě standardní prezenční výuky:
Závěrečný písemný test nebo ústní zkouška.
Zkouška v případě distanční výuky:
Závěrečný písemný test realizovaný elektronicky nebo ústní zkouška online formou videokonference.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.